Rychlost větru

Výpočet rychlosti větru.

Funkce

Funkcni blok Rychlost vetruProstřednictvím funkčního bloku „Rychlost větru“ se zaznamenávají digitální impulsy ze senzoru větru. Kromě aktuální rychlosti větru je také měřena průměrná rychlost za 3 sekundy a průměrná rychlost za určité časové období definované uživatelem.

V tomto funkčním bloku je navíc integrován výstup pro varování před silným větrem nebo bouří, který se například využije ve funkčním bloku “Automatické žaluzie”.

Připojení senzoru větru

Digitální senzor větru musí bát připojen na digitální vstup Extensionu nebo na digitální vstup Multi Extensionu Air.

Je důležité, aby byl digitální vstup definován v režimu „Čítač frekvence“. Označte digitální vstup a ve vlastnostech zaškrtněte políčko „Čítač frekvence“.

Senzor vetru - frekvencni vstup

  • Na obrázku si můžete všimnout, že pouze vstupy na Extension mohou být použity jako čítač frekvence, z tohoto důvodu je nutné připojit senzor rychlosti větru ke vstupům Loxone Extension.
  • Pokud je senzor větru připojen na digitální vstup Multi Extensionu Air, bude se údaj o rychlosti větru přenášet jednou za minutu. U Senzoru rychlosti větru musíte tedy zadat do parametru hodnotu vydělenou 60 (pro 1HZ, F = 0,0167).
  • Přepočítací koeficient tohoto snímače je hodnot je 1.

Programování

Na vstup (AI) připojte výstup ze senzoru větru.

Parametr (F) slouží k nastavení vstupního parametru faktoru. Tento faktor je nastaven z datasheetu snímače. Koeficient větrného senzoru se získá jako 1 impuls za sekundu v závislosti na km za hodinu. Pak platí: 1 Impuls/s = 1Hz = 1km/h. Toto nastavení se může lišit dle výrobce senzorů.

Na výstupu (AQ) je zobrazena průměrná rychlost větru, která je definována dobou parametru (T).

Parametr (W) slouží k nastavení maximální hodnoty rychlosti větru. Pokud je tato rychlost překročena, výstup (Q) přepne do stavu 1= Varování pro vysokou rychlost větru.

Výstup (AQg) informuje o maximální rychlosti větru za poslední 3 sekundy. Výstup (AQm) informuje o maximální rychlost za dobu v parametru (T).

Příklady

Příklad jednoduchého zapojení senzoru větru a nastavení funkčního bloku Rychlost větru.

Priklad pro Funkcni blok Rychlost vetru