Rychlost větru

Pomocí funkčního bloku Rychlost větru lze frekvenci anemometru převést na rychlost větru.
Vezměte prosím na vědomí, že pro připojení frekvenčních zařízení jsou vhodné pouze digitální vstupy s funkcí čítače frekvence.
Pokud je senzor větru připojený na digitální vstup Multi Extensionu Air, bude rychlost větru přenášena jednou za minutu. Je tedy nezbytně nutní přijatou hodnotu vydělit 60-ti!

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
F Frequency Frekvence
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Avg Average wind speed Průměrná rychlost větru km/h 0...∞
G 3 second average for gusts 3sekundový průměr pro nárazy větru km/h 0...∞
AvgMax Maximum wind speed in the averaging period Maximální rychlost větru za dobu průměrování km/h 0...∞
Wa Wind alarm Větrný poplach - 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Avgt Averaging-time Doba průměrování min 0...∞ 10
F Factor Převodní koeficient Hz na km/h resp. m/s nebo jiné jednotky podle datového listu - 1
W Wind speed alarm Poplach rychlosti větru km/h 1...∞ 50
Frekvenční vstup

Pokud chcete do systému připojit digitální senzor větru, je nutné jej připojit na digitální vstup a tento vstup přepnout do frekvenčního režimu (Čítač frekvence):