RS485 Extension

Zprovoznění Loxone RS485 Extension

Návod na instalaci a zprovoznění Loxone RS485 Extension a technická specifikace.

Technická data a parametry loxone rs485 extension schéma a popis konektorů

 • Připojení na Loxone sběrnici
 • 1 × RS 485 rozhraní
 • Volně nastavitelná přenosová rychlost
 • Volně nastavitelný datový formát
 • Volně nastavitelný protokol
 • Konfigurace přes konfigurační software
 • Rozměry: 35,5 × 88 × 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2
 • 24 V DC
 • Odběr cca 30 mA
 • Stupeň krytí: IP 20
 • Okolní teplota: 0–50 °C

 Instalace

1. Připevnit RS485 Extension na DIN lištu
2. Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace (doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
3. Připojit Loxone sběrnici
4. Připevnit svorky RS485 na RS485 Extension
5. Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
6. Aktivovat napájení
7. Statusy LED: Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je RS485 extension naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.

Technický nákres

technicky-nakres

Konfigurace Loxone Extension

Přidání extension do programu

Chcete-li vložit jeden nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Config na záložku „Periférie Miniserver“ a klepněte na tlačítko „Vyhledávání periférií“.

Otevře se nové okno, ve kterém můžete vidět všechny dostupné Extensiony. Můžete přidat všechny zařízení pomocí příslušného tlačítka, nebo z tabulky vybrat pouze jeden Extension, zapsat jeho jméno a stisknout tlačítko „+“.

vysledek-vyhledavani

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít zapomocí vyhledávání.

Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení. Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, dejte načíst z Miniserveru. Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko „Jednotky“. Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo je možné vyplnit později ve vlastnostech.

Výměna zařízení – změna sériového čísla

V případě, že chcete vyměnit extension za nový, je třeba u původního extensionu, který je přidán v programu, změnit sériové číslo dle nového extensionu.
Klikněte na původní extension ve stromové struktuře periférií a přejděte do okna Vlastnosti. Zde zadejte nové sériové číslo.

Sériové číslo naleznete na spodní straně Extension nebo ve vyhledávání.

seriennummer-rs485

Krom ručního vyplnění sériového čísla nového extensionu lze využít vyhledávání periférií.

Zapojte nové zařízení a spusťte „Vyhledávání periférií“. Staré zařízení bude ve stavu „Offline“. Nové ve stavu „Nepoužitý“. Kliknutím vyberte dosud nepoužitý extension a v rozbalovacím menu „Nahradit zařízení“ vyberte to, které chcete nahradit. Nakonec klikněte na „OK“. Extension je nyní nahrazen.

Uložení programu do Miniserveru

Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7 sekund) by RS485 Extension mělo blikat zeleně.

 

Příbalový leták RS485 Extension (pdf)
Download

Prohlášení o shodě
Zde

RoHS  (pdf)
Download