RS485 Extension

RS485 Extension umožňují napojení zařízení komunikujících přes RS485 rozhraní.

V Loxone Configu jsou uloženy komunikační šablony různých zařízení třetích stran.

Datasheet RS485 Extension

Obsah


Zprovoznění

RS485 Extension je vyvinut pro instalací ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a také RS485 kabeláž.

Pokud je na rozhraní ovládaného zařízení svorka GND, je nutné ji propojit s ostatními GND v systému.
RS485 zařízení vyžadují liniovou kabeláž zakončenou na posledním zařízení 120 Ohmovým odporem.
Pro kabeláž doporučujeme použít kroucený pár CAT5/6/7 nebo alternativně jiný druh kroucené dvojlinky.

Maximální délka sběrnice RS485 je závislá na přenosové rychlosti (baudrate). Čím delší je kabeláž, tím nižší je přenosová rychlost.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Přidání zařízení a šablony

Klikněte na RS485 Extension a poté vyberte zařízení z předpřipravených šablon. Odpovídající nastavení se automaticky předvyplní:

Poté budete mít podporované senzory a aktory zařízení k dispozici a můžete s nimi programovat.

Další informace a integraci zařízení bez šablony najdete na:
Komunikace s RS232/485


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status RS485 Extension Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Sériový protokol Volba protokolu pro překódování dat je-li k dispozici, automatický požadavek na zařízení. - - -
Interval dotazování Dotazovací cyklus pro vybraný protokol v sekundách
0 znamená, že žádné automatické dotazování nebude použito.
Pokud není vybrán žádný protokol, bude tato hodnota ignorována.
s 0...3600 -1
Protocol data Závisís na zvoleném protokolu
Pro oddělení desetinnou čárkou (kostal) v adresáři
Pokud nezvolíte protokol, data budou ignorována.
- - -
Přenosová rychlost Baudrate sériové linky Bit/s 0...2147483647 9600
Počet datových bitů Počet datových bitů sériového připojení. Rozšíření podporuje pouze 8 datových bitů. - 8...8 8
Stop bity Počet stop bitů (1-2) na sériové spojení - 1...2 1
Parita Parita sériového spojení - - -
Pauza Určuje pauzu mezi pakety při odesílání. s 0...1 0.01
Konec identifikátoru Rozpoznání sériového bloku pro přijímání.
Pro rozpoznání budou data poslána dále.
Zadejte prosím data v hexadecimal. (např. 0x0A)
- - -
Kontrolní součet Kontrolní součet pro spojení - - -
Pozitivní potvrzení Odpověď pro pozitivní potvrzení přijímaného bloku
Např. 0x06
- - -
Negativní potvrzení Odpověď pro negativní potvrzení přijímaného bloku
Např. 0x15
- - -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet RS485 Extension