RS232 Extension

RS232 Extension umožňuje integraci zařízení komunikujících přes rozhraní RS232.

Z Loxone Library lze importovat vhodné šablony pro integraci zařízení.

Další informace o tom, jak integrovat zařízení bez šablony, naleznete na adrese:
Komunikace pomocí RS232/485

Extension nepodporuje softwarové řízení toku.

Datasheet RS232 Extension

Obsah


Zprovoznění

RS232 Extension byl vyvinut k instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Připojte RS232 dle výše uvedeného příkladu.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status RS232 Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Sériový protokol Volba protokolu pro překódování dat je-li k dispozici, automatický požadavek na zařízení. - - -
Interval dotazování Dotazovací cyklus pro vybraný protokol v sekundách
0 znamená, že žádné automatické dotazování nebude použito.
Pokud není vybrán žádný protokol, bude tato hodnota ignorována.
s 0...3600 -1
Protocol data Závisís na zvoleném protokolu
Pro oddělení desetinnou čárkou (kostal) v adresáři
Pokud nezvolíte protokol, data budou ignorována.
- - -
Přenosová rychlost Baudrate sériové linky Bit/s 0...2147483647 9600
Počet datových bitů Počet datových bitů sériového připojení. Extension podporuje pouze 8 datových bitů. - 8...8 8
Stop bity Počet stop bitů (1-2) na sériové spojení - 1...2 1
Parita Parita sériového spojení - - -
Pauza Určuje pauzu mezi pakety při odesílání. s 0...1 0.01
Konec identifikátoru Rozpoznání sériového bloku pro přijímání.
Pro rozpoznání budou data poslána dále.
Zadejte prosím data v hexadecimal. (např. 0x0A)
- - -
Kontrolní součet Kontrolní součet pro spojení - - -
Pozitivní potvrzení Odpověď pro pozitivní potvrzení přijímaného bloku
Např. 0x06
- - -
Negativní potvrzení Odpověď pro negativní potvrzení přijímaného bloku
Např. 0x15
- - -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet RS232 Extension