RS232 Extension

RS232 Extension umožňuje integraci zařízení komunikujících přes rozhraní RS232.

V Loxone Configu jsou uloženy komunikační šablony různých zařízení třetích stran.

Datový list RS232 Extension

Obsah


Zprovoznění

RS232 Extension byl vyvinut k instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Připojte RS232 dle výše uvedeného příkladu.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Přidání zařízení a šablony

Klikněte na RS232 Extension a vyberte zařízení ze šablony. Odpovídající nastavení se provedou automaticky:

Poté budete mít podporované senzory a aktory zařízení k dispozici a můžete s nimi programovat.

Další informace a integraci zařízení bez šablony najdete na:
Komunikace s RS232/485


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status RS232 Extension Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- - -
Sériový protokol Volba protokolu pro překódování dat je-li k dispozici, automatický požadavek na zařízení. - - -
Interval dotazování Dotazovací cyklus pro vybraný protokol v sekundách
0 znamená, že žádné automatické dotazování nebude použito.
Pokud není vybrán žádný protokol, bude tato hodnota ignorována.
s 0...3600 -1
Protocol data Závisís na zvoleném protokolu
Pro oddělení desetinnou čárkou (kostal) v adresáři
Pokud nezvolíte protokol, data budou ignorována.
- - -
Přenosová rychlost Baudrate sériové linky Bit/s 0...2147483647 9600
Počet datových bitů Počet datových bitů sériového připojení. Rozšíření podporuje pouze 8 datových bitů. - - 8
Stop bity Počet stop bitů (1-2) na sériové spojení - - 1
Parita Parita sériového spojení - - -
Pauza Určuje pauzu mezi pakety při odesílání. s 0...1 0.01
Konec identifikátoru Rozpoznání sériového bloku pro přijímání.
Pro rozpoznání budou data poslána dále.
Zadejte prosím data v hexadecimal. (např. 0x0A)
- - -
Kontrolní součet Kontrolní součet pro spojení - - -
Pozitivní potvrzení Odpověď pro pozitivní potvrzení přijímaného bloku
Např. 0x06
- - -
Negativní potvrzení Odpověď pro negativní potvrzení přijímaného bloku
Např. 0x15
- - -
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list RS232 Extension