RS Flip Flop

RS Klopný obvod s přepínacím vstupem. Reset je dominantní.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S Set Impuls zapne výstup (O) 0/1
Tg Toggle Impuls přepne výstup (O) 0/1
R Reset Impuls vypne výstup (O), dominantní vstup 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Časový diagram