RS Flipflop

Paměťový objekt s dominantním chováním při resetu.

FUNKCE

Při aktivaci vstupu (S) se aktivuje výstup (Q) a zůstane takto nastaven i po deaktivaci (S).

Výstup je deaktivován až při přivedení impulsu na reset (R). Reset je dominantní. Tedy pokud je aktivní vstup (S) a současně se aktivuje reset, výstup bude deaktivovaný.

Vstupem (Tr) lze výstup (Q) aktivovat a deaktivovat, pokud jsou vstup (S) a (R) neaktivní.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

rs flipflop nastaveni