RGBW 24V Dimmer Tree

Zprovoznění RGBW 24V Dimmer Tree

V tomto návodě se dozvíte, jaké parametry má Loxone RGBW 24V dimmer Tree a také jak jej zapojit a zprovoznit.

představení

TECHNICKÁ DATA

  • Napájení: 12-28VDC
  • Výkon / Kanál: 50W (≙ 2,1A) při 24V / 25W (≙ 2,1A) při 12V
  • Výstupy je možné přemostit
  • Spotřeba: <150mW
  • Ztrátový výkon max .: 2,7W
  • Ovládání přes Loxone Tree
  • Provozní teplota: 0 … 55 ° C
  • PWM frekvence: 123 Hz
  • Max Délka kabeláže k LED pásku: 30m
  • Rozměry: 34 x 85 x 49 mm (2 moduly)

PLÁNEK ZAPOJENÍ

rgbw24vdimmertree zapojení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zapojeni_dimmer_tree

Kabeláž WW spotu

kabeláž ww spotů do Loxone Dimmeru

Kabeláž RGBW spotu

kabeláž RGBW do Loxone Dimmeru

PROCES UČENÍ

Nejprve je nutné dimmer připojit k Tree Extensionu a přes vyhledávání jej najít a naučit. Učení je možné vyvolat kliknutí na Tree Extension a výbráním Tree vyhledávání v kontextové nabídce v horní části.

RGBW dimmer tree

V seznamu vyhledávání jsou vidět všechna Tree zařízení.

Pro přidání Dimmeru do programu jej označte, vyplňte jeho název a vyberte místnost, do které náleží. Pro dokončení akce a přidání zvolte možnost Vytvořit zařízení.

rgbw dimmer tree vytvořit

Přidaný dimmer můžete nyní vidět ve stromové struktuře periférií.
Nyní s ním můžete standardně pracovat a pomocí drag and drop jej přetáhnout na pracovní plochu.

rgbw tree program

Info ikona maláStavová dioda nejprve bliká oranžově. Poté, co Dimmer přidáte, bliká na potvrzení krátce zeleně a poté již nebliká vůbec.
Pokud dioda bliká červeně, překontrolujte kabeláž. Další podrobnosti k analıze v případě problémů naleznete zde.

 

identifikace

Pokud chcete dimmer identifikovat (např. V rozvaděči), stačí na něj kliknout v okně periférií. Po kliknutí začne dimmer rychle blika střídavě červeně a zeleně.

Pokud používáte dimmer jako 4 samostatné kanály a označíte kanál ve stromě periférií, začne se pomalu rozsvěcet a zhasínat. Pokud označíte RGB kanál, bude pro identifikaci rozsvěcet a zhasínat následovně: 1- červená, 2- zelená, 3- modrá.

POUŽITÍ DIMMERU JAKO JEDNOTLIVÉ KANÁLY

Pokud se ve vlastnostech zařízení vybere použití PWM jako jednotlivé kanály Dimmeru, bude rozdělení následující:

R (ed – červená) -> Dimmer 1
G (reen – zelená) -> Dimmer 2
B (lue – modrá) -> Dimmer 3
W (hite – bílá) -> Dimmer 4

iconka vykricnik

PWM dimmer by měl bít umístěn co nejblíže LED pásku (respectively svítidlu). Průřez vodiče by měl být dimenzován tak, aby při 24V byl úbytek napětí max. 1V.

Úbytek napětí lze vypočítat dle následujícího vzorce:

ΔU = I * R = I * ((2 * L * ρ) / A)

I … Proud [A]
L … Délka vedení [m]
A … Průřez vodiče [mm²]
ΔU … Úbytek napětí [V]
ρ … Specifický odpor materiálu [(Ω * mm²) / m ]

ρ = Constanta (0,0172 u mědi)

 

Obecná nápověda k Loxone Tree
Odkaz

Příbalový leták k RGBW 24V Dimmer Tree (pdf)
Stáhnout

Prohlášení o shodě (pdf)
Stáhnout