RGBW 24V Dimmer Tree

Pomocí RGBW Dimmer Tree, lze stmívat pomocí PWM a míchat jakoukoli barevnou náladu u osvětlení, jako jsou nízkonapěťové LED spoty a LED pásky. Tyto 4 výstupy podporují společný kanál s barevným světlem RGBW, ale lze je také nakonfigurovat jako jednotlivé kanály pro 4x bílé světlo.

Zařízení RGBW Compact Dimmer Tree je pouze kompaktní varianta - funkce jsou identické.

Datový list RGBW 24V Dimmer Tree

Datový list RGBW 24V kompaktní Dimmer Tree

Obsah


Montáž

RGBW Dimmer byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu. Kompaktní Dimmer je možné používat bez speciální instalační krabice (např. umístit přímo do podhledu nebo nábytku). Snažte se držet délky kabeláže co možná nejkratší.

Průřez kabelu by měl být dimenzován tak, aby byl úbytek napětí maximálně 1V. To lze zjistit pomocí následujícího vzorce:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Proud [A], L … délka kabelu [m], A … průřez kabelu [mm²], ΔU … Úbytek napětí [V], ρ … měrný odpor [( Ω*mm²)/m], ρ= konstanta (0,0172 pro měď)

Připojte napájecí kabel a Tree sběrnici. Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (Tree Extension/Miniserver je online a dostupný).


Zprovoznění

Poté postupujte podle procesu učení


Jednotlivé kanály

Pokud je ve vlastnostech zařízení jako typ aktoru zvoleno „jednokanály“, je přiřazení kanálu následující:

Výstup 1 - svorka červená, výstup 2 - svorka zelená, výstup 3 - svorka modrá, výstup 4 - svorka bílá


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status RGBW 24V Dimmer Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Používat zařízení se standardními aktory nebo Smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy nabíhání a fungují pouze s bloky Ovládání osvětlení V2 a Automatická regulace jasu.
-
Vypnout stavové LED Pokud je zaškrtnuto, stavové LED diody na zařízení se při běžném provozu vypnou.
V případě poruchy na ni bude zařízení nadále upozorňovat stavovými LED.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list RGBW 24V Dimmer Tree

Datový list RGBW 24V kompaktní Dimmer Tree