RGBW 24V Dimmer Tree

Pomocí RGBW Dimmer Tree, lze stmívat pomocí PWM a míchat jakoukoli barevnou náladu u osvětlení, jako jsou nízkonapěťové LED spoty a LED pásky. Tyto 4 výstupy podporují společný kanál s barevným světlem RGBW, ale lze je také nakonfigurovat jako jednotlivé kanály pro 4x bílé světlo.

Zařízení RGBW Compact Dimmer Tree je pouze kompaktní varianta - funkce jsou identické.

Datasheet RGBW 24V Dimmer Tree

Datasheet RGBW 24V kompaktní Dimmer Tree

Obsah


Montáž

RGBW Dimmer byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu. Kompaktní Dimmer je možné používat bez speciální instalační krabice (např. umístit přímo do podhledu nebo nábytku). Snažte se držet délky kabeláže co možná nejkratší.

Průřez kabelu by měl být dimenzován tak, aby byl úbytek napětí maximálně 1V. To lze zjistit pomocí následujícího vzorce:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Proud [A], L … délka kabelu [m], A … průřez kabelu [mm²], ΔU … Úbytek napětí [V], ρ … měrný odpor [( Ω*mm²)/m], ρ= konstanta (0,0172 pro měď)

Připojte napájecí kabel a Tree sběrnici. Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (Tree Extension/Miniserver je online a dostupný).


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Jednotlivé kanály

Pokud je ve vlastnostech zařízení jako typ aktoru zvoleno „jednokanály“, je přiřazení kanálu následující:

Výstup 1 - svorka červená, výstup 2 - svorka zelená, výstup 3 - svorka modrá, výstup 4 - svorka bílá


Smart Tunable White

Tunable White (TW) označuje osvětlení bílým světlem s nastavitelnou teplotou barev.
Pro tento účel jsou k dispozici světelné zdroje, jako jsou LED pásky, které kombinují teplé bílé světlo a studené bílé světlo.
Teplotu barev lze nastavit z teplé bílé na studenou bílou smícháním obou barev.

K tomuto účelu podporují Loxone zařízení s RGBW stmívacími výstupy typ aktoru Smart Tunable White:

Pro každý aktor jsou kombinovány dva výstupy stmívače pro studenou bílou (CW) a teplou bílou (WW).
Aktory Smart Tunable White jsou podporovány blokem Ovládání osvětlení.

Lze nakonfigurovat dva Smart TW aktory nebo jeden Smart TW aktor a dva samostatné kanály.
Připojení konektorů je následující:

V nastavení Smart TW aktoru, je teplota barvy světla nastavena na teplou bílou a studenou bílou:

Tyto informace naleznete v technických údajích zdroje světla.


Tree komunikace a úbytek napětí

Pokud proud protékající vodičem GND způsobí příliš vysoký úbytek napětí, ovlivní tento rozdíl potenciálů také tree komunikaci.
Tento problém lze vyřešit rozdělením spotřebičů s vyšším výkonem na delší vzdálenosti do několika napájecích vodičů nebo použitím napájecího vodiče s vyšším průřezem, případně napájením v blízkosti spotřebičů.
U stávajících instalací často stačí k odstranění rozdílu potenciálů zdvojnásobit průřez GND vodiče.


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status RGBW 24V Dimmer Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Vypnout stavové LED Pokud je zaškrtnuto, stavové LED diody na zařízení se při běžném provozu vypnou.
V případě poruchy na ni bude zařízení nadále upozorňovat stavovými LED.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet RGBW 24V Dimmer Tree

Datasheet RGBW 24V kompaktní Dimmer Tree