RGBW 24V Dimmer DMX

Zprovoznění RGBW 24V Dimmer DMX

Návod nastavení RGBW 24V Dimmer DMX

Učení

Chcete-li zprovoznit DMX Extension, klikněte myší ve stromové struktuře Periférií na požadovaný DMX Extension. Následně klikněte na „Vyhledání DMX Extension“ v pravém horním rohu.


Nyní jsou všechny Loxone DMX Dimmery zobrazeny a mohou být vytvořeny.

Chcete-li vložit DMX Dimmer do programování, vyberte zvolený Dimmer, zadejte označení (název), typ a následně klikněte na tlačítko „Vytvořit zařízení„.

Pokud jste vybrali DMX aktor RGB a W, vybrali jste dosavadní RGB + bílá barva. V případě, že zvolíte DMX 4 Aktor, pak dostanete 4 samostatně ovladatelné kanály (např. pro 4 bílé pásky).

 

 

Dimmer je nyní přidán ve stromové struktuře Periférií. Pomocí přetáhnutí výstupů na programovací stranu lze tyto výstupy použít v programu.

 

 

Zpočátku stav indikační LED diody bliká oranžově. Jakmile se Dimmer naučí, dioda bliká zeleně, potom jsou obě LED diody zhasnuté.

 

Schéma zapojení

rgbw-dimmer-dmx

Pokud při přidání DMX dimmeru zvolíte možnost „DMX 4 aktor“, bude označení kanálů následující:

R – červená = Dimmer 1

G – zelená = Dimmer 2

B – modrá = Dimmer 3

W – bílá = Dimmer 4

attentionRGBW 24V Dimmer DMX by měl být umístěn co nejblíže k LED pásku. Průřez napájecího vedení musí být dimenzován dle platných norem a úbytek by neměl být větší než 1V.

 

Pokles napětí lze vypočítat podle následujícího vzorce:

Δ U = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Proud [A]
L … Délka [m]
A … Průřez [mm²]
ρ … Specifický odpor materiálu [( Ω*m)/mm²]
ΔU … Pokles napětí [V]

ρ = konstanta (0,0172 pro měď)

wiring_several_pwm-dimmers

Technická data

 • Napájení: 12-28VDC
 • Výkon/Kanál: 50W (≙ 2,1A) při 24V / 25W (≙ 2,1A) při 12V
 • Výstupní kanály mohou být propojeny do jednoho kanálu, tím získáte vyšší výkon
 • Spotřeba: <150mW
 • Provozní teplota: 0 … 55 °C
 • Max. délka k LED pásku: < 30m

Postup při odstraňování potíží

Pokud se setkáte s tím, že RGBW 24V Dimmer DMX nelze vyhledat nebo nekomunikuje správně, postupujte dle následujících kroků.

Všeobecné rady při diagnostice
Pokud pracujete s kabeláží (zapojujete/přepojujete svorky, pracujete se sběrnicí, měníte zařízení). můžete tak činit pouze v odpojeném stavu! Před opětovným připojením pečlivě překontrolujte, zda je kabeláž zapojená správně (správně zapojené svorky a vodiče). Teprve potom připojte napájení.

 1. Překontrolujte, že je příslušný Dimmer uložen v aktuálním dokumentu a že má správně vyplněné sériové číslo. K tomu, abyste to mohli pohodlně překontrolovat, připojte se k Miniserveru, načtěte aktuální program a ve stromové struktuře označte příslušný RGBW 24V Dimmer DMX. Jakmile jej označíte, začne rychle blikat (červena-zelelná).
 2. Překontrolujte kabeláž. To se může tákat špatně zastrčené svorky (nebo kabelu do svorky) na Dimmer, záměny nebo přerušení vodičů, popřípadě porušené izolace. Dále překontrolujte, zda je na posledním zařízení připojeném na DMX sběrnici 120Ohm zakončovací odpor. Pokud v instalaci používáte více zdrojů, tak se ujistěte, že mají všechny propojené svorky GND (potenciál). Rozdílné potenciály vedou k chybám v komunikaci.
 3. Přeměřte odpor mezi póly DMX rozhraní a DMX rozhraním a GND. Hodnoty měřte přímo na pinech RGBW 24V Dimmeru DMX. Zde jsou typické správné hodnoty, které byste měli naměřit:
  • DMX vs. DMX = 430 kOhm
  • DMX + vs. GND = 6MOhm
  • DMX – vs. GND = 6MOhm
 4. Připojte znovu všechny RGBW 24V Dimmer DMX. Předtím, než připojíte napájení, tak se pečlivě přesvědčte, že máte správně připojené svorky a veškerou kabeláž. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte Loxone Support.

 

Příbalový leták

Download