RGB světelná scéna

Ovladač osvětlení RGB s ovládáním jedním nebo dvěma tlačítky. Scény lze cyklicky přepínat pomocí vstupu "+".
Na výstupech AQr, AQg a AQb jsou pak barvy rozděleny do RGB nebo vyvedeny společně na výstup AQa.
Dvojklikem na blok lze definovat a upravovat světelné scény.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
AI Analogový vstup RGB
%-Hodnota červené + %-hodnota zelené * 1000 + %-hodnota modré * 1000000
+ Trigger next scene Další RGB světelná scéna 0/1
- Trigger previous scene Předchozí světelná scéna RGB 0/1
AIs Scene Výběr RGB světelné scény (0-x)
Dis Disable Dětská pojistka světelné scény 0/1
R Reset Resetuje scénu osvětlení
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
O On Vše zapnuto
Nastaví všechny výstupy na maximum (bílá)
0/1
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
AQr Analogový výstup pro červenou LED
AQg Analogový výstup pro zelenou LED
AQb Analogový výstup pro modrou LED
AQs Analogový výstup aktivované scény
AQa Analogový výstup RGB
%-hodnota červená + %-hodnota zelená * 1000 + %-hodnota modrá * 1000000
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Světelné scény Správa světelných scén -