Režim zprovoznění

Pomocí režimu zprovoznění můžete snadno zkontrolovat zapojení.

Režim zprovoznění byl v aktuální verzi Loxone Configu odstraněn, a proto již není k dispozici.

Základní funkce

Režim zprovoznění umožňuje otestování systému zapomocí vizualizace, kontrolu vstupů a výstupů.

Vytvoří se speciální program, dle použitých komponent v systému a následně se uloží do Miniserveru. Po ukončení režimu zprovoznění se vytvoří protokol o této zkoušce a nahraje se původní program do Miniserveru zpět.

Aktivace režimu zprovoznění

Otevřete Loxone Config, připojte se k Miniserveru a aktivujte Režim zprovoznění (karta Údržba a tlačítko Režim zprovoznění – při aktivaci dojde k jeho zvýraznění).

Loxone config režim zprovoznění
Po stisku tlačítka se objeví okno pro potvrzení spuštění režimu uvedení do provozu, zvolte ok pro potvrzení.

Loxone config režim zprovoznění

Při aktivním režimu uvedení do provozu Miniserver ověří připojené extensiony a vytvoří přehled vstupů/výstupů Vašeho systému, které jsou k dispozici.

Po nahrání testovacího programu do Miniserveru je možné otestovat vstupy/výstupy zapomocí vizualizace.

Loxone config režim zprovoznění vizualizace
Ukončení režimu se provede opětovným stiskem tlačítka, následně dojde k nahrání původního programu do miniserveru.

Loxone config režim zprovoznění ukončení

V textovém editoru se zobrazí výsledky testování.

Loxone config režim zprovoznění data testování