Push notifikace

Oznámení lze v Loxone Config použít pro celou řadu aplikací. Po odeslání se zobrazí v aplikaci Loxone a ve webovém rozhraní.
Můžete určit, kdy se má oznámení odeslat a jaký text se má zobrazit.

Na mobilních zařízeních s Androidem nebo iOS se oznámení zobrazují také mimo aplikaci Loxone jako takzvaná push oznámení. Za den lze každým Miniserverem odeslat až 200 oznámení push.

Oznámení push nefungují na nových smartphonech/tabletech Huawei, protože jsou závislá na službách Google v systému Android, které kvůli embargu USA již nejsou na zařízeních Huawei zahrnuty.

Obsah


Příklad programování

Nejprve se v části Oznámení vytvoří nové oznámení:

V následujícím příkladu pojmenujeme oznámení Garáž a objekt přetáhneme na programovací stránku.
Nyní můžeme tento výstupní konektor připojit k výstupu Op funkčního bloku Brána.
Poté v nastavení výstupního konektoru definujeme text, který bude odeslán, když vstupní hodnota bude 1.
Nastavením příslušných oprávnění můžeme vybrat, kteří uživatelé nebo skupiny oznámení obdrží.
V tomto příkladu obdrží vybraní uživatelé oznámení při každém otevření brány:


Zobrazení upozornění

Po aktivaci se oznámení zobrazí v aplikaci a webovém rozhraní:

Oznámení se zobrazuje mimo aplikaci jako push oznámení, v následujícím příkladu pro Android:

Když se aplikace poprvé připojí k Miniserveru, uživateli je doporučeno aktivovat push notifikace.
Příjem oznámení lze následně aktivovat nebo deaktivovat v nastavení aplikace.


Oznámení Push: Registrovaná zařízení

V části "Oznámení Push: V seznamu "Registrovaná zařízení" jsou uvedena všechna zařízení, která mají v aplikaci povolena push oznámení, a k nim přiřazený uživatel.

Zařízení, která již neexistují, lze odstranit pomocí tlačítka "Odregistrovat zařízení":