Pulzní měřič

Tento měřič je vhodný pro zaznamenávání spotřeby nebo dodávek různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo atd.

Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Pulse Impulz 0/1
F Frequency Frekvence 0...∞
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Výkon nebo průtok
Vypočítá se z doby od impulsu k impulsu a parametru Np.
Pulzní interval < = 10 sekund: Aktualizováno a vypočteno podle každého impulsu.
Pulzní interval > 10 sekund: Aktualizace každých 10 sekund, výpočet průměrné hodnoty.
0...∞
Mr Meter Reading Odečet měřidel 0...∞
Rd Reading today Čtení dnes 0...∞
Rld Reading yesterday Čtení ze včerejšího dne 0...∞
Rm Reading this month Čtení tento měsíc 0...∞
Rlm Reading last month Čtení minulý měsíc 0...∞
Ry Reading this year Čtení v tomto roce 0...∞
Rly Reading last year Čtení v loňském roce 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Np Number of pulses per unit Počet impulsů na jednotku 0...∞ 1000
Mro Meter reading offset K výstupu se přidává hodnota (Mr). 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Nahlásit neplatný odečet měřiče Pokud je tato možnost vybrána, budete upozorněni, pokud byly zjištěny neplatné hodnoty odečtu měřidla. Například když fyzický čítač odešle nereálné hodnoty v důsledku chyb v přenosu. -
Odečty měřičů a jednotky

Fyzický měřič poskytuje určitý počet impulzů na jednotku množství, který musí být nastaven v parametru (Np). Blok z něj vytvoří údaj měřiče (Mr), vypočítá výkon nebo průtok (Pf) a zaznamená statistiku.

Jednotky Pf/Mr musí být vztaženy k hodině a musí se shodovat ve velikosti, aby byl Pf vypočítán správně.
Příklady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³$$BR$Pf=kg/h, Mr=kg