Pulzní měřič

Tento měřič je vhodný pro zaznamenávání spotřeby nebo dodávek různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo atd.

Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím @Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Pulse Impulz 0/1
F Frequency Frekvence 0...∞
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Výkon nebo tok 0...∞
Mr Meter Reading Odečet měřidel 0...∞
Rd Reading today Čtení dnes 0...∞
Rm Reading this month Čtení tento měsíc 0...∞
Ry Reading this year Čtení tento rok 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Np Number of pulses per unit Počet impulsů na jednotku 0...∞ 1000
Mro Meter reading offset Hodnota je přidána k výstupu (Mr). 0