Pulzní měřič & Úložiště

Tento měřič slouží k integraci úložiště a zaznamenává jeho úroveň, nabíjení a vybíjení.

Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pd Pulse discharge Pulzní vybíjení 0/1
Pc Pulse charge Pulzní nabíjení 0/1
Fd Frequency discharge Frekvenční vybíjení 0...∞
Fc Frequency charge Frekvenční nabíjení 0...∞
Slvl Storage level or state of charge Úroveň uložení nebo stav nabití
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pd) a (Fd) je na výstupu kladná hodnota.
Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pc) a (Fc) je na výstupu záporná hodnota.
Mrd Meter Reading discharge Odečet vybití tento rok 0...∞
Rdd Reading today discharge Odečet vybití dnes 0...∞
Rldd Reading yesterday discharge Odečet vybití včera 0...∞
Rmd Reading this month discharge Odečet vybití tento měsíc 0...∞
Rlmd Reading last month discharge Odečet vybití minulý měsíc 0...∞
Ryd Reading this year discharge Odečet vybití tento rok 0...∞
Rlyd Reading last year discharge Odečet vybití minulý rok 0...∞
Mrc Meter Reading charge Odečet měřičů nabíjení 0...∞
Rdc Reading today charge Čtení dnešního nabíjení 0...∞
Rldc Reading yesterday charge Čtení včerejšího nabíjení 0...∞
Rmc Reading this month charge Čtení nabíjení tento měsíc 0...∞
Rlmc Reading last month charge Čtení nabíjení minulý měsíc 0...∞
Ryc Reading this year charge Čtení nabití tento rok 0...∞
Rlyc Reading last year charge Čtení nabití minulý rok 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Npd Number of pulses per unit Počet impulsů na jednotku 0...∞ 1000
Npc Number of pulses per unit Počet impulsů na jednotku 0...∞ 1000
Mrod Meter reading offset discharge Offset odečtu vybití měřáku 0
Mroc Meter reading offset charge Offset odečtu nabití měřáku 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Maximální stav úložiště Maximální úroveň úložiště používaná pro uživatelské rozhraní 0...∞ 100
Nahlásit neplatný odečet měřiče Pokud je tato možnost vybrána, budete upozorněni, pokud byly zjištěny neplatné hodnoty odečtu měřidla. Například když fyzický čítač odešle nereálné hodnoty v důsledku chyb v přenosu. - -
Odečty měřičů a jednotky

Fyzický měřič poskytuje určitý počet impulzů na jednotku množství, který musí být nastaven v parametru (Np). Blok z něj vytvoří údaj měřiče (Mr), vypočítá výkon nebo průtok (Pf) a zaznamená statistiku.

Jednotky Pf/Mr musí být vztaženy k hodině a musí se shodovat ve velikosti, aby byl Pf vypočítán správně.
Příklady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³$$BR$Pf=kg/h, Mr=kg