Průměrná hodnota

Tento funkční blok vypočítá průměr analogových hodnot na výstupu (Avg)

Od verze Loxone Config 14.5 zpracovává blok také několik hodnot na vstupu:

Obsah


Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Avg Average Průměrná hodnota
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
V1-4 Value 1-4 Hodnota 1-4 0