Program

Umožňuje realizovat složité funkce a procesy ve skriptovacím jazyce Pico C.
Vezměte na vědomí, že pokud je v programu zjištěna chyba, Miniserver se může restartovat, aby byla zajištěna konzistence dat. Proto je nutná vysoká úroveň programátorských dovedností v jazyce C.
Toto ovládání je určeno pouze pro vývojáře, proto není poskytována žádná podpora.

Podporováno je maximálně 8 programových bloků.

Programování vlastních skriptů

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
T1-3 Text input 1-3 Textový vstup 1-3 -
I1-13 Input 1-13 Vstup 1-13
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Txt1-3 Text output 1-3 Maximální délka textového výstupu: 4096 bajtů -
O1-13 Output 1-13 Výstup 1-13
Etxt Error text Text chyby -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Kód Editor kódu -