Program

Umožňuje realizovat složité funkce a procesy ve skriptovacím jazyce Pico C.
Vezměte na vědomí, že pokud je v programu zjištěna chyba, Miniserver se může restartovat, aby byla zajištěna konzistence dat. Proto je nutná vysoká úroveň programátorských dovedností v jazyce C.
Toto ovládání je určeno pouze pro vývojáře, proto není poskytována žádná podpora.

Programování vlastních skriptů

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
T1-3 Text input 1-3 -
I1-13 Input 1-13
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
Txt1-3 Text output 1-3 -
O1-13 Output 1-13
Etxt Error text -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Kód Editor kódu -