Přítomnost

Tento funkční blok umožňuje vypnutí výstupu po sestupné hraně na vstupu a může být například použit se spojením s Loxone Control jako simulace přítomnosti.

Základní funkce

Funkční blok PritomnostJakmile je přivedena náběžná hrana na vstup (Tr), aktivuje se výstup (Q). Při sestupné hraně se aktivuje odečítání času nastaveného parametrem (T). Po vypršení nastaveného času parametrem (T), se výstup (Q) automaticky vypne. Opětovnou aktivaci výstupu (Q) provedete přivedením impulzu na vstup (Tr).

Přivedením impulzu na vstup (R) se výstup (Q) okamžitě vypne.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

off delay