Rozeznání Přítomnosti

Základní funkce

Funkční blok Pritomnost

Tento blok umožňuje použití Loxone App pro Mac, nebo PC jako pohybový senzor.

Jakmile je přivedena náběžná hrana na vstup (Tr), aktivuje se výstup (Q). Při sestupné hraně se aktivuje odečítání času nastaveného parametrem (T). Po vypršení nastaveného času parametrem (T), se výstup (Q) automaticky vypne. Opětovnou aktivaci výstupu (Q) provedete přivedením impulzu na vstup (Tr).

Přivedením impulzu na vstup (R) se výstup (Q) okamžitě vypne.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

off delay