Přístupový systém NFC Code Touch

1. Použití
2. Základní programování
     2.1. Nastavení výstupů
     2.2. Správa uživatelských skupin
     2.3. Uživatelský přístup a NFC Tagy
     2.4. Na uživateli nezávislé přístupové kódy
     2.5. Na uživateli nezávislé NFC Tagy
     2.6. Naučení NFC Tagu
3. Vstupy
4. Parametry
5. Výstupy

POUŽITÍ

S funkčním blokem „Přístupový systém NFC Code Touch“ můžete spravovat uživatelská oprávnění pro přístup skrze NFC Code Touch Air a Tree. Dále můžete nezávisle na uživatelských oprávněních vytvářet a spravovat přístupové kódy a NFC Tagy pro různé další akce (například otevření dveří nebo garážových vrat).

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Vložte funkční blok „Přístupový systém NFC Code Touch“ a propojte jej se svým NFC Code Touch Air / Tree / „for Nano“

Propojte příslušné aktory s výstupy bloku.

Dvojklikem se dostanete do detailního nastavení přístupového systému. Pokud je program vytvořen za pomoci funkce automatické programování, výstup zvonku NFC Code Touch je předpřipraven (ve formě značky) na straně centrální funkce.

Vždy je nutné mít alespoň na jeden z výstupů Q připojený nějaký aktor. Jinak není možné z aplikace nebo vizualizace přístupový blok spravovat! 

 

NASTAVENÍ VÝSTUPŮ

Zadejte název výstupu, který se zobrazí ve vizualizaci.

 

SPRÁVA UŽIVATELSKÝCH SKUPIN

Přiřaďte oprávnění uživatelské skupině. Uživatelé příslušné skupiny budou oprávněni spínat příslušný výstup za pomoci přístupového kódu nebo pomocí NFC Tagu. Uživatelské skupiny můžete měnit a vytvářet přímo v okně periferií.

 

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP A NFC TAGY

Ve vlastnostech jednotlivých uživatelů pod položkou „Upravit autorizaci“ můžete přiřadit 2–8 číselné přístupové kódy a NFC tagy jednotlivým uživatelům.

Otevře se následující dialogové okno:

Zadejte přímo přístupový kód nebo naučte NFC tag.

 

NA UŽIVATELI NEZÁVISLÉ PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Můžete vytvořit i kódy, které se nevážou k žádnému uživateli, ale slouží ke spínání jednoho určitého výstupu. Tyto kódy jsou platné pouze v NFC Code Touch, ve kterém byly zadané.

Tip: Uživatelsky nezávislé kódy je možné zadávat i z Loxone Smart Home App, kde je můžete také měnit nebo mazat. Při každé změně je samozřejmě nutné zadat administrátorské heslo. To zvyšuje stupeň zabezpečení přístupového systému.

Pro každý kód je možné přes zaškrtávací pole rozhodnout, které výstupy může daný uživatel sepnout. Např. přes kód A se otevřou vchodové dveře a přes kód B dojde k zastřežení.

 

STANDARDNÍ FUNKCE

Pokud uživatel nezadá předvolbu, bude provedena standardní funkce. Podmínka: Kód je přiřazený uživateli a kód je správně zadán ve stanoveném časovém intervalu.

Příklad s NFC Code Touch Tree: Přístupový kód + aktivační tlačítko = „Vchodové dveře“ (výstup Q1)

Příklad NFC Code Touch Air:  Aktivační tlačítko + přístupový kód + aktivační tlačítko = „Vchodové dveře“ (výstup Q1)

Pokud uživatel zadá kód správně (nebo přiloží správný NFC tag), dojde k sepnutí výstup Q1. Jiné výstupy je možné spínat pomocí předvoleb (prefixů) na číselné klávesnici.

Příklad s NFC Code Touch Tree: 4 + aktivační tlačítko + přístupový kód + aktivační tlačítko = výstup Q4

Příklad NFC Code Touch Air:  2 + aktivační tlačítko + přístupový kód + aktivační tlačítko = „Vchodové dveře“ výstup Q2

U NFC Code Touch Air je nutné před zadáním kódu nejprve stisknout aktivační tlačítko (z důvodu šetření baterie je nejprve nutné Touch probudit).

 

PLATNOST

Platnost přístupových kódů a NFC tagů je možné omezit. Na výběr je neomezená platnost, jednorázový přístup (platnost 90 s po prvním úspěšném ověření) a také časově omezený přístupový kód.

 

UŽIVATELSKY NEZÁVISLÉ NFC TAGY

Chcete udělit přístup sousedovi po dobu, po kterou jste na dovolené, aby mohl zalévat květiny? Přesně pro tento účel slouží uživatelsky nezávislé NFC tagy, které platí pouze v určeném časovém okně.

Vytvořte a upravte NFC tag, který nepřiřadíte žádnému uživateli, ale použijte jej přímo ke spínání výstupu.

Zadejte označení a vyberte výstupy, které se mají s tímto NFC tagem sepnout. I zde je možné definovat platnost.

 

NAUČENÍ NFC TAGU

Pokud chcete naučit nový NFC tag, zapněte v horním panelu NFC monitor. V dolním okně se otevře okno. Přiložte NFC tag na NFC Code Touch.

Info: Tag přiložte zcela na plochu čtečky (bez mezer) a během učení s ním nehýbejte. Učení může trvat pár sekund.

Jakmile bude proces dokončen, dostanete zpětnou vazbu v podobě zablikání LED diod:

Zelená: Úspěšně naučeno.

Žlutá: Chyba čtení. Zkuste to znovu. Nehýbejte s tagem během učení! V NFC monitoru můžete vidět důvod pro neúspěšné naučení.

Pokud byl tag úspěšně naučen, je možné jej vybrat v NFC monitoru. Do pole „označení“ zadejte jeho název a klikněte na možnost „Přidat“. Otevře se menu, ve kterém můžete vybrat, k čemu chcete tag používat.

  • Přiřazení k uživateli: Uživatel má přístup tam, kam sahají práva uživatelské skupiny, do které je přiřazen.
  • Přiřazení k NFC Code Touch: Pokud se jedná o uživatelsky nezávislý přístupový kód, je možné určit, na kterém NFC Code Touch bude platit.
  • Použití jako digitální vstup: Při rozeznání tohoto tagu bude sepnut digitální vstup, který je možné použít v programování.
  • Nahrazení digitálního vstupu: Vyberte existující NFC tag vstup, abyste jej mohli nahradit.

Ukončení procesu učení

Pro ukončení procesu učení klikněte znovu v horním panelu na příslušnou položku anebo ukončete učení přímo v NFC monitoru v dolním okně. Pokud zapomente učení ukončit a odpojíte se od Miniserveru, bude automaticky proces učení ukončen po 10 sekundách.

 

Pro přístupový systém používejte pouze NFC Přívěsky (e-shop CZ » | SK ») a Šifrované NFC Smart Tagy od Loxone (e–shop CZ » | SK »). NFC tagy od jiných výrobců nejsou podporovány. NFC funkci v mobilním telefonu nelze doporučit, protože přenos dat probíhá nešifrovaně. Většina telefonů navíc generuje NFC ID náhodně a nelze je s tímto produktem použít.

 

VSTUPY

R Zablokuje zařízení. Přístup není možný. 0/1
Ir Digitální vstup. Rozsvítí stavové LED zařízení červeně. (všechny LED aktivní, tato funkce je podporována pouze u trvale napájených zařízení 24 V) 0/1
Ig Digitální vstup. Rozsvítí stavové LED zařízení zeleně. (všechny LED aktivní, tato funkce je podporována pouze u trvale napájených zařízení 24 V) 0/1
Ib Digitální vstup. Rozsvítí stavové LED zařízení modře. (všechny LED aktivní, tato funkce je podporována pouze u trvale napájených zařízení 24 V) 0/1
Iw Digitální vstup. Rozsvítí stavové LED zařízení bíle. (všechny LED aktivní, tato funkce je podporována pouze u trvale napájených zařízení 24 V) 0/1

 

PARAMETRY

Lbr Jas podsvícení (tato funkce je podporována pouze u trvale napájených zařízení 24 V) 0–100
Tp Délka impulzu na výstupech Qa, Qd a Q1–Q6 (s)
La Automatická aktivace podsvícení pozadí v noci. Pokud je podsvícení pozadí zapnuté manuálně přes vstup „Lon“, přebije automatiku. (tato funkce je podporována pouze u trvale napájených zařízení 24 V) 0/1
Lon Aktivuje podsvícení pozadí. Tato funkce přebije automatiku. (tato funkce je podporována pouze u trvale napájených zařízení 24 V) 0/1

 

VÝSTUPY

Q1–Q6 Digitální výstup povolení. Tento výstup je možné používat přes předvolby 1–6. Pokud před zadáním kódu zvolíte příslušnou předvolbu výstupu a stisknete symbol klíče, sepne se. 0–100
TQ Textový výstup posledního ověření. Text je k dispozici až do dalšího ověření. Dbejte ochrany osobních údajů! (T)
Qd Digitální výstup při neúspěšném ověření 0/1
Qa Digitální výstup při úspěšném ověření 0/1
AQs Analogový výstup aktuálního aktivovaného výstupu (1–6, -1 = odmítnutí) -1–6
Qd Zvonek: Zap. po dobu držení 0/1