Příložný LED Spot WW Tree

Loxone příložný LED spot WW Tree je vybaveno teple bílým LED čipem, které lze díky technologii Tree perfektně stmívat.

Datasheet Příložný LED Spot WW Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Připevněte základní desku ke stropu. Spot drží na základní desce pomocí dvou magnetů.

Připojte napájecí kabel a Tree sběrnici.

Potom umístěte světlo na základní desku. Ujistěte se, že jsou magnety správně usazeny a že nejsou zachyceny žádné kabely.

Přídavné bezpečnostní lano je bezpečnostní prvek a nesmí být odstraněno!


Zprovoznění

U světel je aktivní režim uvedení do provozu, když jsou zařízení napájena a ještě nebyla spárována.
V tomto režimu zařízení indikuje, zda bylo správně připojeno, a pokud je připojení úspěšné, poskytuje osvětlení, dokud není spárováno.

Tato funkce je podporována od verze Loxone Config 14.0.3.28, v závislosti na firmwaru zařízení.

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor WW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Příložný LED Spot WW Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Příložný LED Spot WW Tree