Příložný LED Spot RGBW Tree

Loxone příložný LED spot RGBW Tree kombinuje barevné osvětlení a teple bílé. Perfektní stmívání a ovládání zajišťuje Tree rozhraní.

Datový list Příložný LED Spot RGBW Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Připevněte základní desku ke stropu. Spot drží na základní desce pomocí dvou magnetů.

Připojte napájecí kabel a Tree sběrnici.

Potom umístěte světlo na základní desku. Ujistěte se, že jsou magnety správně usazeny a že nejsou zachyceny žádné kabely.

Přídavné bezpečnostní lano je bezpečnostní prvek a nesmí být odstraněno!


Zprovoznění

Poté postupujte podle procesu učení


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Příložný LED Spot RGBW Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Používat zařízení se standardními aktory nebo Smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy nabíhání a fungují pouze s bloky Ovládání osvětlení V2 a Automatická regulace jasu.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Příložný LED Spot RGBW Tree