Příkaz zařízení

U mnoha zařízení lze příkaz zařízení použít k získání informací, úpravě nastavení a spuštění akcí.
Příslušné informace se zobrazí na monitoru příslušného zařízení.

Obsah
Příkaz „call“
Příklady

Příkaz „call“

Kliknutím pravým tlačítkem myši na požadované zařízení lze vybrat příkaz zařízení a odeslat příkaz.

Pomocí funkce „call“ se v příslušném monitoru zobrazí všechny podporované příkazy vybraného zařízení.

 

Používejte pouze příkazy, jejichž účel a účinky jsou plně známy, nebo pokud vás k tomu Loxone vyzve, například pro diagnostiku. Mnoho příkazů je určeno pouze zkušeným vývojářům. Některé příkazy mohou mít negativní vliv na životnost výrobku nebo mohou vést k závadě přístroje a zániku záruky.

 

Příklady

TechReport:Vyvolá TechReport zařízení.

Reboot:Restartuje zařízení. Během restartu se na monitoru zobrazí „timeout“.

ForceUpdate:Vynutí aktualizaci zařízení.