Přepínač rozdílných prahových hodnot

Kontrola vstupní analogové hodnoty na zadaný interval.

Funkce

prepinac rozdilnych prahovych hodnotNa analogový vstup (AI) je připojena měřená analogová hodnota.

Měřicí rozsah je určen parametrem (V) (prahová hodnota) a parametrem (D) (hodnota rozdílu).

Delta (D) větší než 0: Výstup (Q) bude aktivován ihned, jakmile bude na vstupu (AI) překročena hodnota (V + Delta) a deaktivován, pokud (AI) bude menší než hodnota (V).
Delta (D) menší než 0: Výstup (Q) bude aktivován ihned, jakmile bude hodnota na vstupu (AI) vyšší než (V) a deaktivován, pokud (AI) nižší než (V).
Delta (D) rovno 0: Výstup (Q) bude aktivní dokud se (AI) rovná (V).
Rozsah se definuje vstupními parametrem prahu (V) a rozdílovou hodnotou (D).

prepinac prahovych hodnot diagram

Příklady

priklady prepinac prahovych hodnot

V tomto příkladu, se kontroluje analogový snímač. Rozsah se měří od 4 (parametr (V)) do 7 (parametr (V) + parametr (D)).

Pokud je analogová hodnota v této oblasti, na výstupu (Q) je hodnota 1. Pokud je analogová hodnota vyšší, nebo nižší, než rozsah hodnot na výstupu (Q), hodnota výstupu je 0.

Info ikona maláPříklady použití:
Kontrola výšky hladiny, hlídání průtoku, ovládání klimatizace, . . .