Přepínač rozdílných prahových hodnot

Přepínač rozdílných prahových hodnot vyhodnocuje analogovou vstupní hodnotu na základě dvou prahových hodnot a podle toho přepíná digitální výstup.

První práh je zadán parametrem (T).
Druhý práh je zadán parametrem (D) jako diferenciální hodnota vzhledem k parametru (T).
V závislosti na tom, zda je (D) kladný nebo záporný, se liší funkčnost.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Value
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
T 1 depending on the set threshold values. 0/1
Teon Pulse on rising edge 0/1
Teoff Pulse on falling edge 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
T Threshold 5
D Difference 2
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Funkce

Funkce při kladné diferenciální hodnotě:
Druhá prahová hodnota je nad parametrem T (T+D).
Výstup (T) se zapne, když je vstupní hodnota mezi prahovými hodnotami.
Příklad: Výstup je zapnutý, když je vstupní hodnota mezi 5 a 7.
Výstup zůstává vypnutý nad a pod těmito hodnotami:

Funkce při záporné diferenciální hodnotě:
Druhá prahová hodnota je nižší než parametr T (T-D).
Výstup (T) se zapne, když vstupní hodnota překročí parametr (T), a vypne se, když vstupní hodnota klesne pod (T-D).
Příklad: T: 5, D: -2
Když vstupní hodnota překročí 5, výstup se zapne. Nad touto hodnotou zůstane zapnutý.
Pokud vstupní hodnota klesne pod 3, výstup se vypne. Pod touto hodnotou zůstává vypnutý: