Přepínač rozdílných prahových hodnot

Přepínač rozdílných prahových hodnot vyhodnocuje analogovou vstupní hodnotu na základě dvou prahových hodnot a podle toho přepíná digitální výstup.

První práh je zadán parametrem (T).
Druhý práh je zadán parametrem (D) jako diferenciální hodnota vzhledem k parametru (T).
V závislosti na tom, zda je (D) kladný nebo záporný, se liší funkčnost.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
T 1 depending on the set threshold values. 1 v závislosti na nastavených prahových hodnotách. 0/1
Teon Pulse on rising edge Impuls na vzestupné hraně 0/1
Teoff Pulse on falling edge Impuls na sestupné hraně 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
T Threshold Prahová hodnota 5
D Difference Rozdíl 2
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Funkce

Funkce při kladné diferenciální hodnotě:
Druhá prahová hodnota je nad parametrem T (T+D).
Výstup (T) se zapne, když je vstupní hodnota mezi prahovými hodnotami.
Příklad: Výstup je zapnutý, když je vstupní hodnota mezi 5 a 7.
Výstup zůstává vypnutý nad a pod těmito hodnotami:

Funkce při záporné diferenciální hodnotě:
Druhá prahová hodnota je nižší než parametr T (T-D).
Výstup (T) se zapne, když vstupní hodnota překročí parametr (T), a vypne se, když vstupní hodnota klesne pod (T-D).
Příklad: T: 5, D: -2
Když vstupní hodnota překročí 5, výstup se zapne. Nad touto hodnotou zůstane zapnutý.
Pokud vstupní hodnota klesne pod 3, výstup se vypne. Pod touto hodnotou zůstává vypnutý: