Centrála požáru a úniku vody

Tento funkční blok vás upozorní na požár nebo únik vody.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Ca Confirm alarm 0/1
Cs Confirm alarm signals Deaktivuje výstupy Pas a Mas.
Výstupy Pa a Ma zůstávají aktivní.
Přiřazené audio přehrávače nebo ovládání osvětlení jsou také vypnuty.
0/1
S Smoke detector Alarmový vstup pro externí detektory kouře. 0/1
W Water detector Alarmový vstup pro externí detektory vody. 0/1
F AFCI Vstup pro obloukový přerušovač. 0/1
T Temperature input Vstup externího teplotního senzoru
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pa Pre-alarm 0/1
Ma Main alarm 0/1
Pas Pre-alarm signal 0/1
Mas Main alarm signal 0/1
N Number of active sensors
At Alarm test 0/1
Ca Cause of alarm Hlásí příčinu posledního poplachu. -
Ta Time and date of alarm Hlásí příčinu posledního poplachu. -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Mad Main alarm delay Zpoždění hlavního poplachu v sekundách (počítá se od aktivace předpoplachu) s 0...∞ 120
Maxϑ Maximum temperature Pokud vstup (T) překročí tuto hodnotu, aktivuje se alarm. ° 43
MaxA Maximum alarm duration Hlavní poplach je automaticky potvrzen na konci nastaveného času.
Pokud (Pac) = 1, je automaticky potvrzen i předběžný poplach.
0 = Bez omezení doby trvání
s 0...∞ 300
Pac Pre-alarm confirmation 1 = Předběžný poplach je automaticky potvrzen při dosažení (MaxA).
0 = Předběžný poplach zůstává aktivní při dosažení (MaxA).
- 0/1 0
Sm Service mode Hlavní poplach je automaticky potvrzen na konci nastaveného času.
Pokud (Pac) = 1, je automaticky potvrzen i předběžný poplach.
0 = Bez omezení doby trvání
s 0...∞ 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 2...100 -
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. - -
Použití

Produkty Loxone, jako je Detektor kouře Air a Záplavový senzor Air, lze jednoduše vybrat v konfiguračním dialogu (dvojklik na blok).
Funkční bloky, jako jsou audio přehrávače, ovládání osvětlení, stínicí bloky nebo zařízení, lze vybrat pro zvukové a vizuální alarmy (dvojklik na blok).
Další produkty třetích stran lze připojit k vyhrazeným vstupům