Centrála požáru a úniku vody

Tento funkční blok vás upozorní na požár nebo únik vody.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Ca Confirm alarm Potvrdit poplach 0/1
Cs Confirm alarm signals Deaktivuje výstupy Pas a Mas.
Výstupy Pa a Ma zůstávají aktivní.
Přiřazené Audio přehrávače nebo ovladače osvětlení jsou rovněž vypnuty.
0/1
S Smoke detector Vstup alarmu pro externí detektor kouře.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
W Water detector Vstup alarmu pro externí detektor vody.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
F AFCI Vstup pro obloukový přerušovač.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
T Temperature input Připojení pro externí teplotní čidla.
Název připojeného čidla se používá v uživatelském rozhraní.
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pa Pre-alarm Předběžný poplach 0/1
Ma Main alarm Hlavní poplach 0/1
Pas Pre-alarm signal Signál předběžného poplachu 0/1
Mas Main alarm signal Signál hlavního poplachu 0/1
N Number of active sensors Počet aktivních senzorů
At Alarm test Test poplachu 0/1
Ca Cause of alarm Hlásí příčinu posledního poplachu. -
Ta Time and date of alarm Hlásí datum a čas posledního poplachu. -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Pokud je aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
- Při aktivaci/deaktivaci alarmového systému (max. každých 10s)
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Mad Main alarm delay Zpoždění hlavního poplachu v sekundách (počítá se od aktivace předpoplachu) s 0...∞ 120
Maxϑ Maximum temperature Pokud vstup (T) překročí tuto hodnotu, aktivuje se alarm. ° 43
MaxA Maximum alarm duration Hlavní poplach je automaticky potvrzen na konci nastaveného času.
Pokud (Pac) = 1, je automaticky potvrzen i předběžný poplach.
0 = Bez omezení doby trvání
s 0...∞ 300
Pac Pre-alarm confirmation 1 = Předběžný poplach je automaticky potvrzen při dosažení (MaxA).
0 = Předběžný poplach zůstává aktivní při dosažení (MaxA).
- 0/1 0
Sm Service mode Zapíná servisní režim a potlačuje alarm, pouze (At) se aktivuje v případě alarmu.
0 = Servisní režim vypnutý, 1 = Servisní režim trvale zapnutý, >1 = Servisní režim pro tuto chvíli zapnutý.
s 0...∞ 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 2...100 -
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. - -
Použití

Produkty Loxone, jako je Detektor kouře Air a Záplavový senzor Air, lze jednoduše vybrat v konfiguračním dialogu (dvojklik na blok).
Funkční bloky, jako jsou audio přehrávače, ovládání osvětlení, stínicí bloky nebo zařízení, lze vybrat pro zvukové a vizuální alarmy (dvojklik na blok).
Další produkty třetích stran lze připojit k vyhrazeným vstupům