Centrála požáru a úniku vody

Vysvětlení základní funkce centrálního požárního poplachového systému s nastavení požární výstrahy, alarmu při detekci kouře a monitoring úniku vody. Práce s funkčním blokem Centrála požáru a úniku vody (dříve Požární centrála). Díky tomuto funkčnímu bloku můžete jednoduše a rychle realizovat funkci požární centrály a centrály úniku vody. Tato funkce může pomoct zabránit velkým škodám na majetku.

 

SEZNÁMENÍ S FUNKČNÍM BLOKEM

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Pomocí funkčního bloku Požární centrála můžete bez větší námahy realizovat protipožární systém. K detekci kouře můžete využít detektory kouře, teplotní senzory, ale i další senzory a to jak senzory na technologii Tree/Air, tak i externí, které jsou připojené na digitální vstupy. Vlastní produkty společnosti Loxone (Air/Tree) jsou v programování automaticky rozeznány a přidány jako vybrané přímo v bloku.

Jakmile dojde k vyvolání alarmu, je jeho účel jasný – varovat uživatele domu a dát najevo nestandardní situaci. Můžete tak použít následující funkce (vybráním funkčích bloků přímo v bloku):

  • Blikání osvětlení
  • Vytažení stínící techniky
  • Alarm skrze zóny Music Serveru
  • a další pomocí vlastní logiky (doporučujeme např. využítí Loxone Calleru)

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Po vložení bloku na stránku je třeba nastavit zařízení, která mohou vyvolat poplach. Bezdrátová zařízení (Air) a sběrnicová (Tree) se automaticky vyberou. Pro přidáních dalších můžete použít externí vstupy na bloku. Automaticky také dojde k výběru koncových prvků, které budou upozorňovat v případě poplachu. Konkrétně budou vybrány zóny Music Serveru a bloky ovládání osvětlení (pro blikání světel). Uživatelsky je možné (doporučujeme) vybrat i bloky automatických žaluzií.

Zaškrtnutím checkboxu u příslušného zařízení jej zvolíte jako vstup pro Požární centrálu.

nastaveni vstupu a vystupu

Jako vstupy pro Požární centrálu můžete použít i jiná, než bezdrátová zařízení. Detektory kouře připojte na vstup (I) a teploměry připojte na vstup (Alt).

V případě alarmu bude z vybraných zón Music Serveru přehráván varovný tón alarmu, začnou blikat světla a stínící technika pojedu nahoru.

 

VIZUALIZACE

Vizualizace funkčního bloku v mobilním telefonu vypadá v ideálním případě jako na horním obrázku, na kterém je vše v pořádku. Jakmile by došlo k vypuknutí alarmu, vizualizace zčervená a pokud využíváte notifikace prostřednictvím mobilního telefonu, tak ji ihned obdržíte (z bezpečnostních důvodů ale doporučujeme službu zavolaní v podobě Loxone Calleru).

Pod volbou poslední senzory se následně můžete podívat na poslední vypuknutý alarm a kde nastal.

V nastavení můžet dále zapnout časovač, po který dále alarm nebude fungovat (z důvodu testování nebo údržby).

 

DOPORUČENÉ KOMPONENTY

  • Detektor kouře (CZ/SK)
  • Senzor úniku vody Air (CZ/SK)
  • Loxone Music Server (CZ/SK)

 

PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ

Nyní, pokud dojde k sepnutí nějakého detektoru kouře, nebo teplota jednoho z teploměrů překročí maximální povolenou teplotu nastavenou v parametru (Tm), aktivuje se nejprve výstup (Q1). Tento výstup slouží pro takzvaně tichý alarm. Připojte zde varovné osvětlení, či Caller pro telefonické upozornění na poplach.
Po uplynutí doby (D) se aktivuje hlavní alarm – výstup (Q2) a siréna (Oh). Hlavní alarm a siréna se sami vypnou po uplynutí doby (Dm). Tichý alarm bude i nadále aktivní. Pokud nastavíte parametr (Dm) na hodnotu 0, zůstane hlavní alarm se sirénou aktivní po neomezeně dlouhou dobu.

Poplach můžete kompletně vypnout impulsem na vstupu (C). Pokud chcete vypnout pouze hlavní alarm se sirénou, ale tichý poplach zachovat, přiveďte impuls na vstup (Ch).

Alarm můžete také automaticky zcela vypnout po uplynutí doby (Dm). Stačí nastavit parametr (Ca) na hodnotu 1.
Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je v parametru (Dm) jiný čas, než 0 s.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

 

VSTUPY

NameBezeichnungErklärungWertebereichEinheit
CPotvrzení alarmuImpulzem na vstup bude poplach potvrzen (vypnut – např. jako falešný)0/1
ChZtišení sirényImpulzem na vstup deaktivuje výstup pro sirénu, ale alarm zůstane aktivní. Poplachy na osvětlení a zónách Music Serveru budou také vypnuty.0/1
IsVstup detektoru kouřeVstup pro připojení externích detektorů kouře (ne Loxone Air)0/1
Iw
Vstup záplavových senzorůVstup pro připojení externích senzorů úniku vody (ne Loxone Air)0/1
AItVstup teplotních senzorůVstup pro připojení externích teplotních senzorů (ne Loxone Air)0/1

 

Parameter

NázevOznačeníVysvětleníRozsah hodnotJednotky
RemanenceVstup remanenceAktivace remanence na bloku.0/1
DZpoždění hlavního alarmuZpoždění, než dojde k aktivaci hlavního alarmu po aktivaci předchozích alarmů.s
TmMaximální teplotaPokud dojde k překročení na některém teplotním senzoru této teploty, dojde k aktivaci poplachu.s
DmMaximýlní doba trvání poplachuDm = 0 znamená neomezeno. Po uplynutí doby bude hlavní a signální alarm vypnut.s
CaAutomatické potvrzení poplachuPokud Ca = 1 bude po uplynutí maximální doby trvání poplachu (Dm) alarm potvrzen (vypnut).0/1
MsTestovací režimAktivuje servisní režim (při alarmu bude aktivován pouze výstup Qt).0 = Servisní režim není aktivovaný.

1 = Servisní režim permanentně aktivovaný.

>1 doba [s] potlačení alarmu (časově omezený servisní režim).

0 – ∞

 

VÝSTUPY

NázevOznačeníVysvětleníRozsah hodnotJednotky
Q1Digitaler Ausgang VoralarmAusgang wird aktiviert, sobald ein Sensor den Alarm auslöst.0/1
Q2Digitaler Ausgang HauptalarmDieser Ausgang wird um Parameter D Sekunden nach Ausgang Q1aktiviert.0/1
QhDigitaler Ausgang SireneAn diesen Ausgang kann eine Sirene verknüpft werden.0/1
AQAnzahl aktive MelderGibt an, wie viele Melder aktuell aktiv sind.
QtDigitaler Ausgang TestalarmAusgang, der für Testalarm verwendet wird (Parameter Ms = 1).0/1
TQTextausgang letzter MelderGibt aus, welcher Melder zuletzt aktiv war. Textausgabe in folgendem Format: 21.07.2014 15:00 BM Küche