Centrála požáru a úniku vody

Vysvětlení základní funkce centrálního požárního poplachového systému s nastavení požární výstrahy, alarmu při detekci kouře a monitoring úniku vody. Práce s funkčním blokem Centrála požáru a úniku vody (dříve Požární centrála).

Seznámení s funkčním blokem

Základní funkce

pozarni centrala funkční blokPomocí funkčního bloku Požární centrála můžete bez větší námahy realizovat protipožární systém. K detekci kouře můžete využít detektory kouře, teploměry, ale i další senzory.

Požár může být signalizován sirénou či světly připojenými přímo na blok Požární centrála, nebo lze také využít Zóny music serveru.

Základní programování

Po vložení bloku na stránku je třeba nastavit zařízení, která mohou vyvolat poplach. Bezdrátová zařízení můžete přidat tak, že dvakrát kliknete na blok Požární centrály. Otevře se nové okno, ve kterém uvidíte všechny bezdrátové naučené detektory kouře a dále všechna bezdrátová zařízení, která obsahují teploměr.

Zaškrtnutím checkboxu u příslušného zařízení jej zvolíte jako vstup pro Požární centrálu.

nastaveni vstupu a vystupu

V okně Požární centrála můžete také vidět všechny Zóny music serveru. Ty můžete zvolit jako výstup pro poplach.

Jako vstupy pro Požární centrálu můžete použít i jiná, než bezdrátová zařízení. Detektory kouře připojte na vstup (I) a teploměry připojte na vstup (Alt).

zakladni zapojeni

Nyní, pokud dojde k sepnutí nějakého detektoru kouře, nebo teplota jednoho z teploměrů překročí maximální povolenou teplotu nastavenou v parametru (Tm), aktivuje se nejprve výstup (Q1). Tento výstup slouží pro takzvaně tichý alarm. Připojte zde varovné osvětlení, či Caller pro telefonické upozornění na poplach.
Po uplynutí doby (D) se aktivuje hlavní alarm – výstup (Q2) a siréna (Oh). Hlavní alarm a siréna se sami vypnou po uplynutí doby(Dm). Tichý alarm bude i nadále aktivní. Pokud nastavíte parametr (Dm) na hodnotu 0, zůstane hlavní alarm se sirénou aktivní po neomezeně dlouhou dobu.

Poplach můžete kompletně vypnout impulsem na vstupu (C). Pokud chcete vypnout pouze hlavní alarm se sirénou, ale tichý poplach zachovat, přiveďte impuls na vstup (Ch).

Alarm můžete také automaticky zcela vypnout po uplynutí doby (Dm). Stačí nastavit parametr (Ca) na hodnotu 1.
Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je v parametru (Dm) jiný čas, než 0 s.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Pokročilé funkce

Testovací funkce

Pomocí hodnoty 1 na parametru (Ms) můžete aktivovat testovací režim. V tomto režimu bude aktivní pouze výstup (Qt).

Záznam o poplachu

Pokud je aktivní nějaký nebo více požárních hlásičů (detektor kouře, teploměr), výstup (AQ) je aktivní.

Na výstupu (TQ) je textový záznam o posledním spuštěném požárním hlásiči.