Power Supply & Backup (Zařízení)

Loxone Power Supply & Backup je napájecí zdroj pro montáž na lištu DIN s proudem až 40 A. Nabízí sedm výstupů poskytujících 24 V DC pro každý z nich až 10 A.
Každý výstup je vybaven vyhrazenou pojistkou a měřením výkonu.

Navíc připojte 36VDC baterii pro záložní napájení Loxone instalace v případě výpadku napájení. Samozřejmě bez přerušení.

Datasheet Power Supply & Backup

Obsah


Montáž

Montáž na lištu DIN ve vhodné rozvodné skříni s minimálním objemem 100l / 6100 cu in.
Zajistěte odvod tepla vodorovnou montáží ve spodní části skříně a volným prostorem 50 mm pod a nad jednotkou. Nezakrývejte větrací otvory.

Připojte síťové napájení, 24V výstupy a datové linky Tree:

Pro použití volitelné funkce zálohy se připojí 36V baterie.

24 V výstupy umožňují vytvořit 7 obvodů.
Výstupy jsou v podstatě identické, s výjimkou pojistek, které lze podle potřeby vyměnit.

První dva výstupy jsou z výroby vybaveny 2A pojistkami vhodnými pro zařízení s nízkým příkonem.
Doporučení: První výstup pro napájení Miniserveru a Extensionů v rozvaděči, druhý pro periferie v budově.
Zbývající výstupy jsou vybaveny 10A pojistkami, takže jsou vhodné pro obvody s výkonnou zátěží, jako je osvětlení a audio.
Pojistky vybírejte podle průřezu použitých vodičů a zátěže na příslušném výstupu.

Po dokončení celkové instalace lze zapnout síťové napětí.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování

Konfigurace napájecího zdroje se provádí pomocí stejnojmenného @funkčního bloku v Loxone Config.
Pro vložení funkčního bloku přetáhněte napájecí zdroj ze stromu periferií na programovací stránku.


Připojení baterií

Pro funkci zálohování se ke vstupu baterie připojí baterie o jmenovitém napětí 36 V.
Toho lze dosáhnout sériovým zapojením tří 12V baterií. Do série lze zapojit pouze baterie stejné kapacity, typu a stáří.

Kapacitu jedné baterie sériového zapojení je třeba zadat v nastavení zařízení v Loxone Config.

Nabíjecí elektronika zdroje je určena pro olověné akumulátory v pohotovostním režimu.
Doporučují se utěsněné (VRLA/SLA) gelové nebo AGM akumulátory, které jsou pro tuto aplikaci vhodné.

Pokud jde o instalaci baterie a doporučené podmínky prostředí, postupujte podle pokynů příslušného výrobce baterie.

Kabely baterie a jejich pojistky v blízkosti baterie musí být dimenzovány podle technických údajů (36V/25A) a místních předpisů. To často vede k průřezu 4 mm² / AWG10 a pomalému typu pojistky s 25 A.


Výměna pojistek

Přepálená pojistka je indikována rozsvícením červené kontrolky LED nad ní:

Vyjměte vytahovač pojistek z předního panelu a vytáhněte jím přepálenou pojistku.

Náhradní pojistky se nacházejí na pravé straně předního panelu. Přepálenou pojistku vyměňte pouze za pojistku stejné hodnoty / barvy!
Vhodné náhradní pojistky typu Littelfuse® 297 se nazývají také automobilové ploché pojistky Mini 32V, APM/ATM a jsou k dostání mimo jiné v prodejnách s automobilovým příslušenstvím.

Červená kontrolka LED nad pojistkou by měla zhasnout.

Pokud LED dioda nezhasne nebo se po krátké době znovu rozsvítí, je to způsobeno zkratem, přetížením nebo byla použita pojistka s příliš malým jmenovitým proudem.
V takovém případě se obraťte na partnera společnosti Loxone nebo kvalifikovaného elektrikáře.


Aktory

Krátký popis Popis
API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní.
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pojistka 1 Aktivní, když je přepálená pojistka 1 - 0/1
Pojistka 2 Aktivní, když je přepálená pojistka 2 - 0/1
Pojistka 3 Aktivní, když je přepálena pojistka 3 - 0/1
Pojistka 4 Aktivní, když je přepálena pojistka 4 - 0/1
Pojistka 5 Aktivní, když je přepálena pojistka 5 - 0/1
Pojistka 6 Aktivní, když je přepálena pojistka 6 - 0/1
Pojistka 7 Aktivní, když je přepálena pojistka 7 - 0/1
Test baterie Aktivní, když probíhá test baterie - 0/1
Soc Stav nabití baterie % -
Online status Power Supply & Backup Digital 0/1
Systémová teplota °
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
- - -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Výstupní napětí Výstupní napětí pro všechny výstupy V 24...27 24
Kapacita baterie Kapacita jedné baterie (ne součet všech baterií). Ah 1...200 20
Typ napájení Zařízení se používá jako zdroj napájení. Pokud jsou připojeny baterie, lze použít i funkci záložního napájení. - - -
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Power Supply & Backup