Posuvný registr

Posuvný bitový registr.

FUNKCE

Funkční blok Posuvný registr realizuje bitový posuvný registr. Počet bitů v paměti posuvného registru můžete nastavit parametrem (B).

Směr posunu registru je určen vstupem (Dir):

0 – poslední uložená hodnota je posunuta vpravo. Na její místo je uložena hodnota nová.
1 – poslední uložená hodnota je uložena vlevo. Na její místo je uložena hodnota nová.

Při každé aktivaci posuvného registru vstupem (Tr) je registr posunut odpovídajícím směrem a do registru je uložena nová hodnota ze vstupu „data“ (D).

Posunuté hodnoty se budou ukazovat na výstupu (Q).

posunute hodnoty