Posuvný registr

Blok posuvný registr uloží hodnotu a posune obsah registru odpovídajícím směrem.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Trigger S každým impulsem se uloží hodnota (D) a obsah registru se posune. 0/1
D Data Vstupní data posuvného registru 0/1
Dir Shift direction Změna směru posuvného registru 0/1
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
O Výstup 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rb Register bit Bit registru 8
Základní programování

Při každém impulsu na vstupu (Tr) je hodnota datového vstupu (D) uložena v souladu se směrem posunu (Dir) a obsah registru je předem posunut v odpovídajícím směru. Parametr (Rb) slouží k výběru bitu registru, jehož hodnota se předává na výstup (O).