Postup při špatném zvuku z reproduktorů

Máte problémy s tím, že z reproduktorů slyšíte brum (špatný zvuk)? Potom následujte tyto kroky k jejich odstranění.

 

UJISTĚTE SE, ŽE JSOU SPLNĚNY NÁSLEDUJÍCÍ BODY

  • Úroveň zesílení přímo na kanálu vzadu na zesilovači by měla být nastavena co nejníže. Pokud je úroveň hlasitosti nastavena příliš vysoko, může to mít za následek brum z reproduktorů. Nastavení hlasitosti na zadní straně zesilovače se provádí malým potenciometrem na každém kanálu.
  • Pokud umisťujete Music Server a zesilovač do racku, ujistěte se, že se kryty zařízení nedotýkají uzemnění. Nejlepší je, když je Music Server postaven na zesilovač -> tak se kryty nebudou dotýkat.
  • Music Server a zesilovač by se měly nacházet na stejném zásuvkovém okruhu.

 

BRUM JE SLYŠET ZE VŠECH ZÓN

  • Otočte napájení L a N na Music Serveru nebo zesilovači.
  • Pokud se v blízkosti Music Serveru/zesilovače nachází satelit nebo DVBT kabel, umístěte jej co nejdále – jedná se o zdroj rušení.
  • Připojte sluchátka přímo na jeden z výstupů z Music Server. Pokud brum přetrvává, kontaktujte technickou podporu.

 

BRUM JE SLYŠET POUZE V JEDNÉ NEBO VÍCE ZÓNÁCH

  • Je brum přítomný i v případě, že připojíte jiné neuzemněné zařízení (např. mobilní telefon) na Line In zesilovače?
    • Pokud ano, překontrolute kabeláž k reproduktoru. 230V kabel nacházející se v blízkosti audiokabelu může naindukovat rušení.

Pokud jste vyzkoušeli všechny body z této stránky, je ještě možné jako poslední řešení Ground Isolator (umísťuje se mezi zesilovač a Music Server). Pomocí tohoto adaptéru dojde ke galvanickému rozdělení a toto řešení zabrání rušení přenosu signálu