Ping

Ping

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
Online Výstup je aktivní tak dlouho, dokud je cíl v dosahu 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Pi Ping interval Doba trvání mezi úspěšnými pingy s 0...∞ 10
Td Timeout duration Doba trvání timeoutu mezi neúspěšnými pingy s 0...∞ 30
N Number of unsuccessful pings Počet Timeoutů předtím, než se výstup deaktivuje - 0...∞ 5
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Ping na adresu Adresa, na kterou se chcete dotazovat (ping), např.:8.8.8.8 - - -
Čekající doba po startu Zpoždění prvního dotazu po restartu programu. s 0...3600 -