Paralelní zapojení zdrojů

Pokud potřebujete provozvat více zdrojů paralelně, je třeba dbát následujících technických detailů.

ikonka vykricnik

Pro paralelní zapojení zdrojů je vhodný například zdroj DRF-240-1, který byl v minulosti prodáván na našem e-shopu. Současné zdroje Loxone-240-1 paralelní zapojení nepodporují.

KABELÁŽ

Pokud chcete zdroj spínat nebo  horším případě vypadne, je třeba nainstalovat diodu, která zdroj chrání před poškozením opačným proudem (např. Schottky dioda). Nezapomeňte také na chlazení diody odpovídajícím chladičem!

paralelni_zdroje_zapojení

1. Nastavte výstupní napětí zdroje tak, abyste vykompenzovali úbytek napětí na diodě.
2. Aplikujte toto nastavení na všechny zdroje, které jsou napojeny paralelně.
3. Oddělte napájení mezi pinem 1&2 od svorky CN201 (černý drát).

cn201-stecker-300x153

4. Pro optimální rozložení zátěže použijte na výstupu stejně dlouhou kabeláž a průřez vodiče.

ikonka vykricnikU námi dříve prodávaného zdroje (Typ DRF-240) je možné zapojit paralelně maximální 5 zdrojů. Každý zdroj může běžet maximálně na 80% výkonu.