Paketsafe Air

Paketsafe umožňuje bezpečné uložení balíčků doručených v nepřítomnosti. Připojením k systému Loxone budete informováni o nově doručených balíčcích.

Paketsafe Air již není k dispozici.

Datasheet Paketsafe

Obsah


Montáž

Doporučujeme nainstalovat Paketsafe na místo, které je snadno přístupné pro nosiče balíků. Zohledněte také prostorové požadavky naplněného pytle. Postupujte podle pokynů k instalaci, které najdete v dolní části.

Nakonec připojte napájení (oranžová / bílá svorka) nebo vložte dvě baterie AA.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu alespoň 5 sekund po navázání napájení.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Programování

Pro programování zařízení bude vytvořen funkční blok Paketsafe. Vytáhněte zařízení ze stromu periférií na programovací stránku a blok se automaticky vytvoří.


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Paketsafe Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Zobrazit vstupy Zobrazit vstupy Paketsafe Air, aby mohly být použity v samostatné logice bez ohledu na modul. -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Montážní návod Paketsafe

Datasheet Paketsafe