Paketsafe

Blok lze použít k upozornění uživatele na doručení balíku nebo pošty.
Blok lze nakonfigurovat buď pomocí Paketsafe Air, nebo ručně pomocí vstupů bloku.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
DisN Disable Notifications Zakázat oznámení 0/1
P Package received Přijatý balíček
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
0/1
M Mail received Přijatá pošta
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
0/1
Cp Confirm package Potvrdit balíček
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
0/1
Cm Confirm mail Potvrdit poštu
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Package present Zapnuto, když je balíček ve schránce. 0/1
M Mail present Zapnuto, když je ve schránce pošta. 0/1
Pon Pulse on package received Puls při přijetí balíčku 0/1
Poff Pulse on package confirmed Puls při potvrzení balíčku 0/1
Mon Pulse on mail received Puls při přijetí pošty 0/1
Moff Pulse on mail confirmed Puls při potvrzení pošty 0/1
Txle Text of last event Poskytuje datum, čas a popis poslední události. -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 2...100 20
Přiřazené zařízení Paketsafe Air Zařízení Paketsafe Air, které je spojeno s tímto modulem. - -