Paketsafe

Blok lze použít k upozornění uživatele na doručení balíku nebo pošty.
Blok lze nakonfigurovat buď pomocí Paketsafe Air, nebo ručně pomocí vstupů bloku.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
DisN Disable Notifications 0/1
P Package received Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. 0/1
M Mail received Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. 0/1
Cp Confirm package Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. 0/1
Cm Confirm mail Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Package present Zapnuto, když je balíček ve schránce. 0/1
M Mail present Zapnuto, když je ve schránce pošta. 0/1
Pon Pulse on package received 0/1
Poff Pulse on package confirmed 0/1
Mon Pulse on mail received 0/1
Moff Pulse on mail confirmed 0/1
Txle Text of last event Poskytuje datum, čas a popis poslední události. -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 2...100 20
Přiřazené zařízení Paketsafe Air Zařízení Paketsafe Air, které je spojeno s tímto modulem. - -