Ovládání rampy

Řízení rampy pomocí 2 úrovní

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
S Step selection - 0 = (L1), 1 = (L2) Volba kroku - 0 = (L1), 1 = (L2) 0/1
St Stop Když 1 (V) = (Sv) 0/1




Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota




Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Sv Start value Když 1 (V) = (Sv) 5
Sts Step size (V) se o tuto hodnotu mění každých 100 ms, dokud není dosaženo cílové hodnoty. 0...∞ 1
L1 Step 1 Krok 1 7
L2 Step 2 Krok 2 3