Ovládání rampy

Řízení hodnoty v krocích.

Funkce

funkční blok Ovladani rampyProgramový blok ovládání rampy implementuje postupné přiblížení k cílové hodnotě.

Parametrem (SV) určíte počáteční hodnotu analogového výstupu (AQ). Vstupem (S) se provádí volba mezi dvěma cílovými hodnotami:

0 – zvolena hodnota parametru (L1)
1 – zvolena hodnota parametru (L2)

Hodnota na výstupu (AQ) bude tedy narůstat od počáteční hodnoty k jedné z cílových. Po jak velkých krocích bude hodnota narůstat můžete nastavit v parametru (SR). Vstupem (St) zastavíte nárůst a na výstup nastavíte hodnotu 0. Po deaktivaci (St) bude nárůst pokračovat tam, kde skončil.

Aktivací vstupu (Dis) se výstup vynuluje. Po deaktivaci (Dis) začne nárůst hodnoty na výstupu opět od počáteční hodnoty (SV).