Ovládání rampy

Řízení rampy pomocí 2 úrovní

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
S Step selection - 0 = (L1), 1 = (L2) 0/1
St Stop Když 1 (V) = (Sv) 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Value
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Sv Start value Když 1 (V) = (Sv) 5
Sts Step size (V) se o tuto hodnotu mění každých 100 ms, dokud není dosaženo cílové hodnoty. 0...∞ 1
L1 Step 1 7
L2 Step 2 3