Ovládání médií

Zvýšení hlasitosti.

Základní funkce

Funkční blok Ovládání médií slouží pro ovládání různých zařízení pomocí společného rozhraní, podobně jako multifunkční dálkové ovládání. Můžete využít virtuální výstupy, IR příkazy, příkazy pro RS 232 a RS 485.

Prostřednictvím různých režimů lze přiřadit tlačítko vícekrát.

ovladani_medii

Předtím, než začnete jednotlivé příkazy přiřazovat do ovládání médií, je nutné je naučit do Loxone Configu.

Nakonec vložte funkční blok Ovládání médií. Dvojklikem na blok vyvoláte dialogové okno. Přidejte požadovaná zařízení a režimy.

Režim je sbírka příkazů, které se vykonají při stisku příslušného tlačítka. Např. režim dívání se na TV může vypadat tak, že se přizpůsobí hlasitost na optimální a v režimu Hudba se například připne zesilovač. Pokud chcete současně v jednom režimu používat více zařízení, jednoduše je zaškrtněte.

Jednotlivým režimům můžete dávat názvy, které je možné měnit po kliknutí na něj (nebo v detailů při jeho úpravách).

Nyní se přepněte na kartu konfigurace. V této možnosti můžete přiřadit příkazy jednotlivým tlačítkům v závislosti na režimu.

Pro každý režím je možné přiřadit jedno hlavní zařízení. Toto hlavní zařízení se automaticky namapuje na tlačítka, kde je to jednoznačně jasné – např. Mute, Volume Up, atp. na tlačítka ovládání médií. Je možné samozřejmě ručně namapovat i tlačítka jiných zařízení. Pokud je již k tlačítku příkaz přiřazen, je v okně vidět zelený hák (ve druhé sloupci). Ve třetím sloupci pak můžete libovolně přidávat příkazy. Dodatečně k tlačítkům můžete také programovat režimy, mezi kterými můžete přepínat ve vizualizaci. Pokud při již zapnuté TV přepnete režim na DVD, změní se vstup na TV na HDMIx a případné další akce.

upravit ovladani medii nastaveni

Konfigurační dialog má na levé straně 3 kategorie (stromy):

  • Výstupy periférií: výstupy v aktivovaném režimu
  • Výstupy objektu: výstupy funkčního bloku (AQ1 – AQ26)
  • Dodatečné funkce: přidání zpoždění (např. kvůli správné funkci IR příkazů)

Ikonkami mezi panely můžete jednoduše provádět akce jako přidání, kopírování, smazání, atp.

ovladani medii nastavit funkci

V tomto případě byla naprogramovaná následující akce:

  • Výstup AQ1 ovládání médií bude trvale zapnutý (spínaná zásuvka za TV)
  • Zpoždění 100ms (TV potřebuje toto zpoždění kvůli tomu, aby byla schopná zaznamenat IR příkazy – zásuvka byla vypnutá)
  • Zaslání příkazu pro zapnutí TV

VSTUPY

Vstup Název Popis Rozsah hodnot Jednotky
Tr Spouštěč Zap./Vyp. Zapnutí, vypnutí, dvojklik – vypnutí. 0/1
on Power On Zapnutí 0/1
off Power Off Vypnutí 0/1
V + Spouštěč hlasitosti + Zvýšení hlasitosti. 0/1
V- Spouštěč hlasitosti – Snížení hlasitosti. 0/1
AIV volume Analog input for the volume
P + Spouštěč dalšího kanálu Přepnutí na další kanál. 0/1
P- Spouštěč předchozího kanálu Přepnutí na předchozí kanál. 0/1
Alp Analogový vstup režimu Analogový vstup kanálu
AIm Analog input mode Volba režimu (0-8).
M1 – M8 Spouštěč vstupu Impulzem na vstup se aktivuje daný režim. 0/1
T5 Kombinovaný vstup  T5 Loxone Touch Zde se připojí kombinovaný výstup T5 touch tlačítka . Dotyková plocha T2 = Vol + / Dvojklik: další zdroj
Dotyková plocha T5 = Vol- / Dvojklik: Power OFF
R reset Všechny výstupy se nastaví na hodnotu 0. 0/1
Dis Dětská pojistka Blokuje všechny vstupy (z vizualizace lze funkční blok ovládat) 0/1

Parametry

Parametry Popis
Tn Prodleva číselného bloku Po uplynutí časové doby se vstup automaticky přenáší na číselný blok . Pokud je parametr Tn nastaven na hodnotu 0, hodnota je ihned odeslána. Jednotky: ms.
Tdc Doba dvojkliku Maximální časový rozdíl mezi dvěma kliknutími, aby byl vyhodnocen jako dvojklik.

Výstupy

Výstupy   Popis
AQm Aktuální režim Analogová hodnota aktuálního režimu.
AQp Výstup napájení Lze použít pro spínání napájení.
AQ1 – AQ26 Analogové výstupy Výstupy lze přepínat pomocí funkčních tlačítek.