OR

Logická operace OR.

Funkce

orBlok realizuje logickou operaci OR. Pokud tedy jeden z připojených vstupů je roven logické 1, bude na výstupu také logická 1.

Na každý vstup (I1) nebo (I2) může být připojen větší počet digitálních vstupů. Bude pro ně užito také pravidlo logického součtu OR.

Vstup (I1) Vstup (I2) Výstup (Q)
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Příklady

Časový průběh na vstupech a výstupech bloku.

or1