OR

Tento funkční blok představuje logickou funkci OR. Výstup (Q) je aktivní pokud je aktivní alespoň jeden z připojených vstupů.
Na každý ze vstupů (I1) nebo (I2) je možné napojit více digitálních výstupů. Mezi všemi připojenými vstupy platí také funkce OR.

I1I2
00
01
10
11
Q
0
1
1
1

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
I1 Input 1 Vstup 1 0/1
I2 Input 2 Vstup 2 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup 0/1
Časový diagram

Logická operace OR na základě pravdivostní tabulky.