Okenní a dveřní kontakt Air

Loxone Dveřní a okenní kontakt Air je bezdrátový senzor s jazýčkovým kontaktem, který pomocí magnetu umožňuje sledovat jestli jsou dveře a okna otevřená nebo zavřená.

Datový list Okennéí & dveřní kontakt Air

Obsah


Montáž

Umístěte samolepicí magnet tak, aby kontakt při zavření okna zareagoval. K tomu je třeba magnet přiblížit k bočnímu zelenému zářezu.

Při montáži na kovové podklady může dojít ke značnému snížení dosahu.

Zprovoznění

Učící režim se u nového zařízení spustí automaticky po vložení baterie. vyznačuje se tím, že stavová LED zařízení začne blikat (červená/zelená/oranžová).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, ihned po vložení baterie stiskněte učící tlačítko na min. 5 sekund. Učící tlačítko se nachází v horní části zařízení:


Výměna baterie

Použitím bílého tlačítka jako posuvníku vysuňte baterii na stranu. Poté vložte novou lithiovou baterii CR2032. Ujistěte se, že je baterie zcela zasunuta do zařízení, aby bylo možné tlačítko znovu správně používat.


Senzory

Krátký popis Popis
Vstup 1 Použití učícího tlačítka jako vstup
Kontakt Vstup je aktivní, když je detekován magnet (např. Zavřené dveře)
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Úroveň nabití baterie Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Vybitá baterie Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - -
Online status Okenní a dveřní kontakt Air Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
-
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Okennéí & dveřní kontakt Air