Obousměrný pulzní měřič

Tento obousměrný měřič je vhodný pro zaznamenávání spotřeby a dodávek různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo atd.

Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím @Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pc Pulse consumption Spotřeba impulsů 0/1
Pd Pulse delivery Pulzní dodávka 0/1
Fc Frequency consumption Frekvence spotřeby 0...∞
Fd Frequency delivery Frekvence dodávky 0...∞
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pc) a (Fc) je na výstupu kladná hodnota.
Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pd) a (Fd) je na výstupu záporná hodnota.
Mrc Meter Reading consumption Spotřeba při odečtu měřičů 0...∞
Rdc Reading today consumption Čtení dnešní spotřeby 0...∞
Rmc Reading this month consumption Čtení spotřeby tento měsíc 0...∞
Ryc Reading this year consumption Čtení spotřeby tento rok 0...∞
Mrd Meter Reading delivery Dodávka při odečtu měřičů 0...∞
Rdd Reading today delivery Čtení dnešní dodávky 0...∞
Rmd Reading this month delivery Čtení dodávky tento měsíc 0...∞
Ryd Reading this year delivery Čtení dodávky tento rok 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Npc Number of pulses per unit Počet impulsů na jednotku 0...∞ 1000
Npd Number of pulses per unit Počet impulsů na jednotku 0...∞ 1000
Mroc Meter reading offset consumption Hodnota je přidána k výstupu (Mrc). 0
Mrod Meter reading offset delivery Hodnota je přidána k výstupu (Mrd). 0