Obousměrný pulzní měřič

Tento obousměrný měřič je vhodný pro zaznamenávání spotřeby a dodávek různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo atd.

Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pc Pulse consumption Spotřeba impulsů 0/1
Pd Pulse delivery Pulzní dodávka 0/1
Fc Frequency consumption Frekvence spotřeby 0...∞
Fd Frequency delivery Frekvence dodávky 0...∞
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pc) a (Fc) je na výstupu kladná hodnota.
Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pd) a (Fd) je na výstupu záporná hodnota.
Mrc Meter Reading consumption Spotřeba při odečtu měřidel 0...∞
Rdc Reading today consumption Čtení dnešní spotřeby 0...∞
Rldc Reading yesterday consumption Čtení včerejší spotřeby 0...∞
Rmc Reading this month consumption Čtení spotřeby tento měsíc 0...∞
Rlmc Reading last month consumption Čtení spotřeby minulý měsíc 0...∞
Ryc Reading this year consumption Odečet spotřeby v letošním roce 0...∞
Rlyc Reading last year consumption Odečtení spotřeby v loňském roce 0...∞
Mrd Meter Reading delivery Dodávka odečtů měřičů 0...∞
Rdd Reading today delivery Čtení dnešní dodávky 0...∞
Rldd Reading yesterday delivery Čtení včerejší dodávky 0...∞
Rmd Reading this month delivery Čtení dodávky tento měsíc 0...∞
Rlmd Reading last month delivery Čtení dodávky minulý měsíc 0...∞
Ryd Reading this year delivery Čtení letošní dodávky 0...∞
Rlyd Reading last year delivery Odečet měřidel v loňském roce 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Npc Number of pulses per unit Počet impulsů na jednotku 0...∞ 1000
Npd Number of pulses per unit Počet impulsů na jednotku 0...∞ 1000
Mroc Meter reading offset consumption K výstupu se přidává hodnota (Mrc). 0
Mrod Meter reading offset delivery K výstupu se přidává hodnota (Mrd). 0
Odečty měřičů a jednotky

Fyzický měřič poskytuje určitý počet impulzů na jednotku množství, který musí být nastaven v parametru (Np). Blok z něj vytvoří údaj měřiče (Mr), vypočítá výkon nebo průtok (Pf) a zaznamená statistiku.

Jednotky Pf/Mr musí být vztaženy k hodině a musí se shodovat ve velikosti, aby byl Pf vypočítán správně.
Příklady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³$$BR$Pf=kg/h, Mr=kg