Obousměrný měřič

Tento obousměrný měřič je vhodný pro zaznamenávání spotřeby a dodávek různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo atd.

Hodnoty se získávají z fyzického elektroměru.

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Pokud je použit pouze tento vstup, je z něj také vypočítán údaj měřiče.
Jinak je použit pouze pro výstup (Pf) a uživatelské rozhraní.
Mrc Meter reading Consumption Spotřeba Vstup pro měřiče, které odesílají údaje měřiče přímo jako analogovou hodnotu.
U měřičů, které odesílají pouze dílčí množství (např. Smart Socket), musí být v nastavení bloku aktivováno relativní měření.
0...∞
Mrd Meter reading Delivery Vstup dodávky pro měřiče, které odesílají údaje přímo jako analogovou hodnotu.
U měřičů, které odesílají pouze dílčí množství (např. Smart Socket), musí být v nastavení bloku aktivováno relativní měření.
0...∞
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Kladná hodnota: Energie se spotřebovává.
Záporná hodnota: Energie je dodána.
Mrc Meter Reading consumption Odečet spotřeby měřiče 0...∞
Rdc Reading today consumption Čtení dnešní spotřeby 0...∞
Rldc Reading yesterday consumption Čtení včerejší spotřeby 0...∞
Rmc Reading this month consumption Čtení spotřeby tento měsíc 0...∞
Rlmc Reading last month consumption Čtení spotřeby minulý měsíc 0...∞
Ryc Reading this year consumption Odečet spotřeby v letošním roce 0...∞
Rlyc Reading last year consumption Odečtení spotřeby v loňském roce 0...∞
Mrd Meter Reading delivery Odečet dodávky měřiče 0...∞
Rdd Reading today delivery Čtení dnešní dodávky 0...∞
Rldd Reading yesterday delivery Čtení včerejší dodávky 0...∞
Rmd Reading this month delivery Čtení dodávky tento měsíc 0...∞
Rlmd Reading last month delivery Čtení dodávky minulý měsíc 0...∞
Ryd Reading this year delivery Čtení letošní dodávky 0...∞
Rlyd Reading last year delivery Odečet měřidel v loňském roce 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Mroc Meter reading offset consumption K výstupu se přidává hodnota (Mrc). 0
Mrod Meter reading offset delivery K výstupu se přidává hodnota (Mrd). 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Relativní měření Aktivní: Fyzický měřič posílá pouze dílčí veličiny v intervalech (relativních), blok je sečte a použije k vytvoření údaje měřiče.
Neaktivní: Fyzický měřič poskytuje vlastní celkový údaj měřiče (absolutní), funkční blok jej pouze mapuje.
-
Směr Výkonu/Toku Určuje, zda fyzický měřič poskytuje hodnotu dodávky nebo spotřeby jako kladnou nebo zápornou hodnotu na vstup Pf bloku. -
Nahlásit neplatný odečet měřiče Pokud je tato možnost vybrána, budete upozorněni, pokud byly zjištěny neplatné hodnoty odečtu měřidla. Například když fyzický čítač odešle nereálné hodnoty v důsledku chyb v přenosu. -
Odečty měřičů a jednotky

Obecně platí, že fyzický měřič zaznamenává množství a přenáší hodnotu do funkčního bloku na vstupu pro odečet měřidla. Funkční blok mapuje odečet měřidla a zaznamenává pro něj statistiku.
Jednotky pro Pf/Mr lze volit nezávisle na sobě, protože hodnota na vstupu Pf se používá pouze pro výstup Pf a pro zobrazení v uživatelském rozhraní.

Pokud je vstup Pf použit samostatně, blok přebírá funkci měřiče.
V tomto případě musí být jednotky Pf/Mr vázány na hodinu a musí se shodovat ve velikosti, aby byl údaj měřiče správně vypočítán.
Příklady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg


Detekce neplatných údajů měřiče

Blok měřič detekuje neplatné údaje měřiče na vstupu (vstupech) Mr, které mohou nastat v důsledku chybného přenosu dat z fyzického měřiče absolutní hodnoty, a ignoruje je.

Obecně platí, že jsou povoleny pouze rostoucí nebo konstantní hodnoty měřidla; klesající hodnoty nebo hodnoty přeskakující na 0 jsou vyřazeny.

Nerealisticky vysoké nárůsty hodnot měřiče jsou vyřazeny, pokud:
-Změna hodnoty je větší než celková předchozí spotřeba a větší než 10000.
-Pouze pokud je časový rozdíl od poslední změny hodnoty menší než 8 hodin.