NFC Smart tag

NFC Smart Tag (sticker)

Základní funkce

Díky NFC Smart tagu a zařízení s OS Android můžete rychle vykonávat definované akce a nebo se přímo přenést do konkrétní pozice v menu Loxone Smart Home App. Učení NFC tagu se provádí přímo v Loxone Smart Home App a je možné pouze s telefony s Androidem. Učení je možné s jakýmkoliv telefonem, který má v App přidaný Miniserver a podporuje NFC technologii.

Pokud chcete, můžete NFC Smart tag ochránit proti zápisu. Následně již není možné funkci změnit a zůstane tak zapsaná napořád.

Funkce NFC je plně podporována pouze u zařízení s OS Android, tedy z Android App. Pro zařízení s iOS použijte prosím alternativní QR kódy.

NFC Smart Tag je možné lepit pouze na nemetalické povrchy.
Šifrované NFC Smart Tagy lze díky feritové vrstvě umístit i na kovové povrchy.

Obecné informace o použití

  • Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
  • Tagy nesmí být mokré.
  • Uchovávejte mimo dosah magnetů a elektrického vedení.
  • Ohýbání může způsobit poškození.
  • Kontakt se smartphone s NFC provádějte pouze na místech k tomu určených (dle dokumentace k vašemu smartphone). Při kontaktu na nesprávných místech může docházet k rušení signálu.
  • Při použití NFC Tagu v peněžence může nastat rušení signálu od kreditních karet podporujících také technologii NFC. Tomuto rušení lze předejít, pokud dodržíte bezpečnou vzdálenost těchto zařízení.

Učení příkazů & pozice v App

K naučení NFC tagu budete potřebovat smartphone s OS Android. Aktivujte prosím na něm NFC a spusťte Loxone Smart Home App.

nfc_1

Připojte se k Vašemu (požadovanému) Miniserveru a přejďete do menu, kde naleznete i nastavení NFC.

 

 

 

 

 

nfc_2

Zde se můžete rozhodnout, jak chcete NFC tag používat:

  • Pozice v App: po přejetí přes NFC tag je možné určit pozici v App
  • Příkaz: po přejetí přes NFC tag můžet definovat úkon (např. aktivace alarmu)
  • Miniserver: po přejetí přes NFC tag se naváže spojení s Miniserverem

 

 

 

nfc_3

Proveďte požadovanou funkci, popřípadě se v App proklikejte až na místo, které chcete uložit. Poté, co jste provedli požadované kroky, klikněte prosím (jak je vidět na screenshotu), na tlačítko – akce se uloží.

Aby bylo možné proces dokončit a úspěšně data uložit, přidržte Váš smartphone na NFC tagu.

 

 

 

nfc_4

Pokud chcete NFC tag vyčíst, smazat nebo chránit proti zápisu, můžete využít funkce v App.
Dejte pozor na to, že pokud jednou ochráníte NFC tag proti zápisu, není to možné již nikdy změnit.

 

 

 

 

Po provedení akce přiložte smartphone k NFC tagu.

attentionPokud chcete použít NFC Tag a spustit naučenou akci, je nutné mít odemčený display vašeho smartphonu.