NFC Code Touch Tree Gen. 1

NFC Code Touch je přístupové řešení využívající šifrované nebo nešifrované NFC tagy nebo pomocí přístupového kódu zadaného pomocí dotykové klávesnice.

Podporuje trvalé, jednorázové nebo časově omezené kódy. S univerzálním tlačítkem / zvonkem

Datasheet NFC Code Touch Tree Gen. 1

Obsah


Montáž

NFC Code Touch se montuje přímo na zeď nebo do 68mm montážní krabičky pomocí přiloženého montážního rámečku.

Aby byla zajištěna pevná instalace, musí montážní rám ležet rovně na zdi. NFC Code Touch je zavěšen do rámu shora a zacvaknutý dole. Chcete-li zařízení uvolnit, pevně zatáhněte za spodní stranu a uvolněte západku.

Pokud jsou na povrchu zařízení NFC Code Touch kapky vody, je provoz omezen. Jakmile povrch uschne, NFC Code Touch se automaticky zkalibruje a funguje jako obvykle.


Zprovoznění

Připojte zařízení k napájecímu zdroji (oranžová / bílá) a Tree sběrnici (zelená / bílá).

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Kódy blikání

Podrobný seznam jednotlivých stavů LED lze nalézt zde.

Kódy blikání Význam
BÍLÁ (LED indikují odpočet) Začne stiskem čísla a zobrazuje, jak dlouho je zadání platné při zadávání kódu
ZELENÁ blednoucí Po zadání správného kódu indikuje "Přístup povolen" a potvrzuje stisk univerzálního tlačítka (znak zvonku)
ČERVENÁ blednoucí Indikuje "Přístup zamítnut" po zadání chybného kódu
ČERVENÁ rychlé bliká Zařízení se uzamkne po opakovaném použití neautorizovaného NFC tagu nebo kódu nebo aktivací vstupu (Off) funkčního bloku.
Pokud byl neautorizovaný NFC tag nebo nesprávný kód použit 15krát za sebou, zařízení se uzamkne na 2 minuty. Použitím platného tagu lze toto uzamčení ukončit dříve.
Manuální uzamčení: Zařízení je uzamčeno, dokud je aktivní vstup (Off) bloku.
AZUROVÁ tmavnoucí/blednoucí Signalizuje učící režim pro NFC tagy
Jednotlivě Uživatel může ovládat všechny 4 LED (současně) v jednotlivých barvách pomocí Loxone Config.

Změna citlivosti

V některých nastaveních může být nutné změnit citlivost klávesnice pomocí příkazu zařízení nebo webservice.

Každému dotykovému bodu je přiřazena adresa ve formě TH čísla:

TH0=Přiblížení (určuje obecnou citlivost pouze pro první stisknutí klávesy)
TH1=Tlačítko zvonku
TH2=Klávesa 0
TH3=Potvrzovací tlačítko
TH4=Klávesa 3
TH5=Klávesa 6
TH6=Klávesa 9
TH7=Klávesa 2
TH8=Klávesa 5
TH9=Klávesa 8
TH10=Klávesa 1
TH11=Klávesa 4
TH12=Klávesa 7

Každé klávese je přiřazena určitá hodnota. Nejprve je třeba se na tuto hodnotu zeptat. Příklad pro klávesu 2:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/get/TH7
Výsledkem je například hodnota 14. Tuto hodnotu si poznamenejte, abyste ji mohli později obnovit.

Nyní můžete citlivost snížit přiřazením vyšší hodnoty:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/store/TH7/15
Chcete-li citlivost zvýšit, vyberte nižší číslo.
Čísla nižší než 10 nepotřebují úvodní nulu.

Nakonec je třeba změnu potvrdit restartováním zařízení:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/Reboot

Citlivost měňte pouze po malých krocích, jako v příkladu. Zkontrolujte, zda klávesy reagují odpovídajícím způsobem. Pokud změna není dostatečná, můžete příkaz zopakovat s vyšším/nižším číslem.


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status NFC Code Touch Tree 1. generace Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání šifrovaných NFC tagů od Loxone.


Dokumenty

Datasheet NFC Code Touch Tree Gen. 1