NFC Code Touch Tree

NFC Code Touch je přístupové řešení využívající šifrované nebo nešifrované NFC tagy nebo pomocí přístupového kódu zadaného pomocí dotykové klávesnice.

Podporuje trvalé, jednorázové nebo časově omezené kódy. S univerzálním tlačítkem / zvonkem

Datový list NFC Code Touch Tree

Obsah


Montáž

NFC Code Touch se montuje přímo na zeď nebo do 68mm montážní krabičky pomocí přiloženého montážního rámečku.

Aby byla zajištěna pevná instalace, musí montážní rám ležet rovně na zdi. NFC Code Touch je zavěšen do rámu shora a zacvaknutý dole. Chcete-li zařízení uvolnit, pevně zatáhněte za spodní stranu a uvolněte západku.

Pokud jsou na povrchu zařízení NFC Code Touch kapky vody, je provoz omezen. Jakmile povrch uschne, NFC Code Touch se automaticky zkalibruje a funguje jako obvykle.


Zprovoznění

Připojte zařízení k napájecímu zdroji (oranžová / bílá) a Tree sběrnici (zelená / bílá).

Poté postupujte podle procesu učení


Kódy blikání

Podrobný seznam jednotlivých stavů LED lze nalézt zde.

Kódy blikání Význam
BÍLÁ (LED indikují odpočet) Začne stiskem čísla a zobrazuje, jak dlouho je zadání platné při zadávání kódu
ZELENÁ blednoucí Po zadání správného kódu indikuje "Přístup povolen" a potvrzuje stisk univerzálního tlačítka (znak zvonku)
ČERVENÁ blednoucí Indikuje "Přístup zamítnut" po zadání chybného kódu
ČERVENÁ rychlé bliká Označuje režim LOCK, ve kterém je klávesnice zamknutá. K tomu dochází po více nesprávných zadáních a ručním zámku (přes vstup R) z Loxone Config. Při ručním uzamčení zůstává zařízení v LOCK módu, dokud není znovu ručně deaktivován pomocí vstupu R. Pokud je kód zadán nesprávně 15krát, zařízení přejde na 2 minuty do režimu zámku. Během této doby je dotyk deaktivován. Režim lze ukončit pomocí platného NFC tagu.
AZUROVÁ tmavnoucí/blednoucí Signalizuje učící režim pro NFC tagy
Jednotlivě Uživatel může ovládat všechny 4 LED (současně) v jednotlivých barvách pomocí Loxone Config.

Poradce při potížích

V některých prostředích může být nutné snížit citlivost klávesnice.
Za tímto účelem lze do řádku adresy prohlížeče zadat následující příkazy webových služeb:

<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<jmeno-code-touch>/store/THX/0x0B
<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<jmeno-code-touch>/Reboot

Pro nastavení citlivosti do továrního nastavení použijte v příkazu výše hodnotu 0x0A namísto 0x0B.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status NFC Code Touch Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání šifrovaných NFC tagů od Loxone.


Dokumenty

Datový list NFC Code Touch Tree