NFC Code Touch Air Gen. 1

NFC Code Touch je přístupové řešení využívající šifrované nebo nešifrované NFC Tagy nebo přístupové kódy zadané pomocí dotykové klávesnice.

Podporuje trvalé, jednorázové nebo časově omezené přístupové kódy. S univerzálním tlačítkem / zvonkem

Funkce podsvícení a funkce NFC nejsou k dispozici při napájení z baterie. Před zadáním kódu musí být klávesnice probuzena také kliknutím na potvrzovací tlačítko.

Datasheet NFC Code Touch Air Gen. 1

Obsah


Montáž

NFC Code Touch se montuje přímo na zeď nebo do 68mm instalační krabičky pomocí přiloženého montážního rámečku.

Aby byla zajištěna pevná instalace, musí montážní rám ležet rovně na zdi. NFC Code Touch je zavěšen do rámu shora a zacvaknutý dole. Chcete-li zařízení uvolnit, pevně zatáhněte za spodní stranu a uvolněte západku.

Pokud jsou na povrchu zařízení NFC Code Touch kapky vody, je provoz omezen. Jakmile povrch uschne, NFC Code Touch se automaticky kalibruje a funguje jako obvykle.


Zprovoznění

Připojte napájení nebo vložte baterii. Upozorňujeme, že při provozu z baterie nebude NFC ověřování fungovat pro účely úspory energie.

Ve stavu doručení je aktivní režim párování. To je indikováno blikáním stavové LED červeně/zeleně/oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim vyvolat manuálně, stiskněte s připojením zařízení do na napájení učící tlačítko a držte jej alespoň 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na zadní straně zařízení.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Kódy blikání

Podrobný seznam různých stavů LED lze nalézt zde.

Kód blikání Význam
BÍLÁ (LED indikují odpočet) Počínaje stiskem čísel a vypršením časového limitu se ukazuje, jak dlouho je číslice platná pro zadání kódu
ZELENÁ blednoucí Po úspěšném ověření kódu signalizuje „Přístup povolen“ a také potvrzení zpětné vazby po kliknutí na univerzální tlačítko (ikona zvonku)
ČERVENÁ blednoucí V případě selhání ověření kódu signalizuje „přístup odepřen“
ČERVENÁ bliká rychle Zařízení se uzamkne po opakovaném použití neautorizovaného NFC tagu nebo kódu nebo aktivací vstupu (Off) funkčního bloku.
Pokud byl neautorizovaný NFC tag nebo nesprávný kód použit 15krát za sebou, zařízení se uzamkne na 2 minuty. Použitím platného tagu lze toto uzamčení ukončit dříve.
Manuální uzamčení: Zařízení je uzamčeno, dokud je aktivní vstup (Off) bloku.
AZUROVÁ bledne/tmavne Signalizuje učící režim pro NFC tagy
Jednotlivě Uživatel může ovládat všechny 4 LED (současně) v jednotlivých barvách pomocí Loxone Config.

Varianty

Označení NFC Code Touch Air napájený baterií NFC Code Touch Air 24V DC
LED podsvícení Ne Ano
Manuální konfigurace Stavových LED Ne Ano
NFC Ne Ano
Aktivace nutná Ano Ne

Výměna baterie

Chcete-li vyměnit baterii, odeberte ze zdi NFC kód Touch Air. Na zadní straně je vložena lithiová baterie CR2450. Vyjměte baterii a vložte novou. Poté se zařízení spustí a stavová LED 3krát zabliká zeleně. Pokud LED vůbec nebliká nebo je trvale (slabě) červená, baterie je vybitá.

Používejte prosím pouze lithiovou baterii od společnosti Loxone, protože pouze tak je zaručeno přesné uložení!

Změna citlivosti

Při některých nastaveních může být nutné změnit citlivost klávesnice pomocí příkazu zařízení nebo webservice. Pokud je zařízení napájeno z baterie, nejprve ve stavu zařízení vyberte možnost Udržovat zařízení vzhůru a stiskněte libovolné tlačítko.

(Pokud je zařízení napájeno z baterie, nejprve jej probuďte a stiskněte libovolné tlačítko)
<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<name-code-touch>/store/TouchTh/0x0B
<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<name-code-touch>/Reboot

Pokud má být citlivost obnovena na tovární nastavení, použijte ve výše uvedeném příkazu místo 0x0B příkaz 0x0A.


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status NFC Code Touch Air 1. generace Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité.
Zařízení udává hodnoty tohoto senzoru pouze, pokud je napájeno bateriemi.
Digital 0/1
Stav baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií.
Pokud je zařízení napájeno externě 24V, je zde stále zobrazena hodnota 100.
%
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání šifrovaných NFC tagů od Loxone.


Dokumenty

Datasheet NFC Code Touch Air Gen. 1