Nano Relay Air

Loxone Nano Relay Air je vybaven jedním výstupem (bistabilní relé) a standardně se umisťuje do instalační krabice. Můžete do něj zastrčit tlačítkový modul Touch for Nano.

Komunikace a ovládání je řešena přes bezdrátovou technologii Air.

Datasheet Nano Relay Air

Obsah


Montáž

Zařízení nainstalujte do vhodné instalační krabice. Zařízení připojte podle následujícího schématu zapojení:

Pro napájení se použití napájení ze sítě (230V) a integrované relé je možné použít pro spínání síťových (230V) zařízení napřímo.

Stavová LED dioda, párovací tlačítko a konektor pro volitelný zásuvný modul Touch for Nano jsou umístěny na přední straně:


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu alespoň 5 sekund po navázání napájení.


Touch for Nano

Volitelný zásuvný modul Touch for Nano obsahuje pět dotykových bodů pro ovládání nejdůležitějších funkcí v místnosti. Při dotyku tlačítka se ozve zvukové kliknutí, které potvrdí provedení akce.

Zásuvný modul se připojuje na Nano Relay Air a zaklapne na instalační místo. Společně se upevní na instalační krabici.

Pokud používáte zásuvný modul Touch for Nano, musí být aktivován ve vlastnostech Nano Relay Air v Loxone Config. Kombinovaný tlačítkový vstup T5 pak bude k dispozici v periferiích.

Velká středová dotyková zóna zařízení Touch for Nano je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je založeno na Loxone tlačítkovém standardu. Tlačítka lze volně použít i pro jiné aplikace. Chcete-li jednotlivá tlačítka použít jako vstupy, aktivujte zaškrtávací políčka v okně Vlastnosti. Zde lze také vypnout zvukové potvrzení.

Senzory

Krátký popis Rozsah hodnot
T5
Aktory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Nano Relay Air Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Nano Relay Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Vypnout funkci repeateru Zakázat funkci repeateru tohoto Air zařízení.

Loxone Air je založen na technologii mesh. Jakékoli Air zařízení připojené k napájení může směrovat pakety z jiných Air zařízení, čímž se rozšiřuje dosah a stabilita celého systému.
Ve velkých systémech s velkým počtem Air zařízení v omezeném prostoru může komunikace mezi Air zařízeními vést k velmi vysokému využití rádiových kanálů. Spolehlivou dostupnost Air zařízení nelze zaručit. Pomoci může vypnutí funkce repeateru na jednotlivých Air zařízeních.

Tuto funkci nevypínejte bez rozmyslu, protože to může ovlivnit dosah a stabilitu systému.
-
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Zástrčný modul Zástrčný modul pro Nano IO Air -
Chování tlačítka Určuje chování při stisknutí tlačítka.
Puls: Vysílá puls při náběžné hraně
Zapnuto/Vypnuto: Vysílá zapnuto při vzestupné hraně a vypnuto při sestupné hraně, používá se pro dlouhé kliknutí.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Nano Relay Air

Datasheet relé

Datasheet Touch for Nano