Nano DI Tree

Nano DI Tree je kompaktní modul pro integraci 6 digitálních vstupů pomocí technologie Loxone Tree.

Datový list Nano DI Tree

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice.

Připojte napájení (oranžová / bílá svorka) a datové vedení Tree (zelená / bílá svorka). Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (existuje připojení k Tree Extensionu / Miniserveru).


Zprovoznění

Poté postupujte podle procesu učení


Senzory

Krátký popis Jednotky
Vstup 1 Digital
Vstup 2 Digital
Vstup 3 Digital
Vstup 4 Digital
Vstup 5 Digital
Vstup 6 Digital
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Nano DI Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Nano DI Tree