Nano 2 Relay Tree

Technické informace, návod a pokyny k instalaci, zprovoznění a konfiguraci modulu Loxone Nano 2 Relay Tree.

Quick Start Guide

Technická data

Mějte na paměti, že mnoho elektronických předřadníků nebo napájecích zdrojů, a dokonce i některých vysokonapěťových LED žárovek, může mít náběhové proudy vyšší než 20A. V takových případech je třeba použít buď tzv. Omezovače proudu, nebo použít odpovídající sekundární relé. Lepším řešením pro ovládání LED osvětlení je použití Dimmer Extensionu, Loxone RGBW Dimmer 24V nebo přímo Loxone Tree osvětlení.

Detailní Technická data Nano 2 Relay Tree naleznete zde.

Napájení:

Nano 2 Relay Tree
Napájení je napojeno na oranžovo-bílou svorku. Připojte Tree sběrnici k zelené a bílé svorce.

Zprovoznění:

Podrobný popis uvedení Tree zařízení do provozu naleznete zde.

Loxone Config:

Vstupy

Označení Popis Typ Rozsah jednotek
Online status Tento vstup je ve výchozím nastavení skryt a může být zobrazen prostřednictvím vlastností zařízení („Zobrazit diagnostické vstupy“). Digital 0/1
Teplota CPU Zobrazuje aktuální teplotu procesoru Nano 2 Relay Tree. Analog
Teplotní zastavení Pokud teplota procesoru dosáhne kritického bodu, výstupy přístroje se vypnou. To může být způsobeno zkratem, přetíženým zatížením nebo příliš vysokými teplotami okolí. Digital 0/1
Proud Je-li průtok proudu větší než definovaný práh, je vstup aktivován. Digital 0/1

Vlastnosti

Označení Popis Typ Rozsah Hodnot
Použití Určuje zamýšlené použití pohonu.
Univerzální aktor: volně použitelné výstupy
Stínicí aktor: propojení s automatickým stíněním
Automatické naučení časů jízd Automaticky se naučí časy jízd pro kompletní jízdy (při použití jako stínicí aktor). To není možné u motorů s nízkým výkonem (méně než 50 W). V tomto případě by tato volba měla být deaktivována a časy jízdy zadány manuálně v bloku Automatické žaluzie parametry (Tu) a (Td). Digital 0/1
Reverzní směr otáčení Reverzní směr otáčení pro obrácení nahoru / dolů. Digital 0/1
Prahová hodnota pro detekci proudu [mA] Je-li měřen proud větší, než je zadaná prahová hodnota, aktivuje se vstupní proud. Přidá se proud z relé 1 a relé 2. Tato vlastnost je k dispozici pouze v případě, že zamýšleným použitím je univerzální aktor. Analog 100 … 5000

Výstupy

Označení Popis Typ Rozsah Hodnot
Auf Digitální výstup Q1 Digital 0/1
Ab Digitální výstup Q2 Digital 0/1

Konfigurace

Po vložení Nano 2 Relay Tree do periferie spusťte Automatické programování. Automaticky se vloží nový modul pro automatické stínění a přiřazené zařízení. Pokud je Nano 2 Relay Tree použit jako univerzální aktor, lze oba výstupy konfigurovat podle potřeby.

Dokumenty ke stažení:

Následující dokumenty:

  • Prohlášení o shodě CE
  • Produktový list
  • Instrukce k zprovoznění
  • Příbalový leták

naleznete zde ke stažení.