Nano 2 Relay Tree

Nano 2 Relay Tree je kompaktní modul se 2 reléovými výstupy, který je řízen technologií Loxone Tree.

Oba reléové výstupy jsou buď volně programovatelné nezávisle, nebo se používají společně pro řízení stínění. Jsou bez potenciálu, a proto jsou vhodné pro různá napětí. Výstupy sdílejí společný kořenový kontakt.

Datasheet Nano 2 Relay Tree

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice.

Připojte napájení (oranžová / bílá svorka) a datové vedení Tree (zelená / bílá svorka). Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (existuje připojení k Tree Extensionu / Miniserveru).


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Senzory

Krátký popis Popis
Proud Vstup je aktivní, pokud výstupy protéká proud
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Nahoru Digitální reléový výstup 1 - 0/1
Dolů Digitální reléový výstup 2 - 0/1
API Connector Text -
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Nano 2 Relay Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - -
Použití Určuje zamýšlené použití aktorů.
Univerzální: volně použitelné výstupy
Automatické stínění: Auto Config použije aktor pro automatickou žaluzii
- -
Automatické naučení časů jizdy Automatické učení doby trvání jízdy pro kompletní jízdu (Aplikace: Stínění). Pro učení proveďte tři nepřerušené úplné jízdy do koncové polohy. Otevřít-zavřít-otevřít nebo zavřít-otevřít-zavřít.
To není možné u motorů s odběrem proudu menším než 100 mA. V takovém případě tuto možnost deaktivujte a nastavte dobu trvání jízdy v bloku stínění pomocí parametrů (Opd) a (Cld).
Tato funkce používá práh detekce proudu. Pokud po zastavení motoru stále teče nějaký proud, nastavte vyšší prahovou hodnotu.
- -
Opačný směr otáčení Opačný směr otáčení - pokud byla špatně zapojená jízda nahoru/dolů - -
Prahová hodnota detekce proudu [mA] Tok proudu je detekován, když součet proudů na obou výstupech překročí tuto prahovou hodnotu. To se používá v závislosti na použití zařízení:
- Univerzální: V projektu lze použít vstup Current Flow.
- Stínění: Slouží k určení, zda je motor v chodu, nebo ne, aby bylo možné automaticky nastavit délku jízdy.
100...5000 -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Nano 2 Relay Tree

Datasheet relé

Teploty tepelného vypnutí