Nano 2 Relay Tree

Nano 2 Relay Tree je kompaktní modul se 2 reléovými výstupy, který je řízen technologií Loxone Tree.

Oba reléové výstupy jsou buď volně programovatelné nezávisle, nebo se používají společně pro řízení stínění. Jsou bez potenciálu, a proto jsou vhodné pro různá napětí. Výstupy sdílejí společný kořenový kontakt.

Datový list Nano 2 Relay Tree

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice.

Připojte napájení (oranžová / bílá svorka) a datové vedení Tree (zelená / bílá svorka). Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (existuje připojení k Tree Extensionu / Miniserveru).


Zprovoznění

Poté postupujte podle procesu učení


Senzory

Krátký popis Popis
Proud Vstup je aktivní, pokud výstupy protéká proud
Aktory

Krátký popis Popis
Nahoru Digitální reléový výstup 1
Dolů Digitální reléový výstup 2
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Nano 2 Relay Tree Digital -
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Použití Určuje zamýšlené použití aktorů.
Univerzální: volně použitelné výstupy
Automatická žaluzie: Automatické programování použije aktor pro automatickou žaluzii.
-
Automatické naučení časů jizdy Automaticky se učí čas pro kompletní jízdu (při použití jako žaluziový aktor).
To není možné u motorů s nízkým výkonem (méně než 23 W). V tomto případě by tato volba měla být deaktivována a doby jízdy měly být ručně zadány v (Tu) a (Td) v bloku Automatické žaluzie.
-
Opačný směr otáčení Opačný směr otáčení - pokud byla špatně zapojená jízda nahoru/dolů -
Prahová hodnota detekce proudu [mA] Pokud je naměřen proud vyšší než specifikovaná hodnota, je aktivován vstup protékajícího proudu. Proudy na relé 1 a relé 2 se sčítají.
- Použití jako univerzální aktor: Detekce proudu lze v projektu použít jako digitální vstup
- Jiné použití: Detekce proudu se používá interně
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Nano 2 Relay Tree

Datový list relé