Monoflop

Poskytuje výstupní impuls o délce (D) pro libovolnou délku vstupního impulsu

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Trigger Spouštěč 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
D Duration output pulse Vstupní parametr - doba trvání výstupního impulsu s 0...∞ 2
Časový diagram