Monitor toku energie

Monitor toku energie zobrazuje celkový pohled na tok energie v budově.

Za tímto účelem kombinuje spotřebu, výrobu a skladování, jakož i síť pomocí přidružených funkčních bloků měřidel.
Ve funkčním bloku lze zadat použitá měřidla a jejich účel.

Vytvořením rozvaděčů a skupin a přiřazením symbolů lze přehledně zobrazit i velký počet měřidel.

Výsledkem je celkový pohled na energetickou bilanci budovy s rozsáhlými možnostmi zobrazení a statistikami v uživatelském rozhraní.

Monitor toku energie může zobrazit až 6 objektů, jako jsou měřiče nebo skupiny ve tvaru hvězdy. Pokud je v horní úrovni více než 6 objektů (včetně zbytkové hodnoty), zobrazí se v seznamu.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Gpwr Grid power Výkon sítě
Ppwr Production power Výkon výroby
Spwr Energy storage power Výkon úložiště energie
Ed Export today Export dnes
Id Import today Import dnes
Pd Production today Výroba dnes
Cd Consumption today Spotřeba dnes
Scd Self Consumption today Vlastní spotřeba dnes
Co2d CO2 today Výpočet úspor CO2: Co2d = Pd * CO2
Výpočet počtu stromů v uživatelském rozhraní je založen na vzorcích kalkulačky ekvivalentu skleníkových plynů.
Yd Yield today Výpočet každou hodinu nebo při změně ceny podle následujícího vzorce:
Yd = (Pd - Ed) * Pri + Ed * Pre
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Pre kWh price export Cena kWh při exportu
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
Měna 0,2
Pri kWh price import Cena kWh při importu
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
Měna 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings Kg/kWh pro úsporu CO2 Kg/kWh 0...∞ 0,42
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Nakonfigurovat monitor -
Zdroj ceny pro export Jako zdroj ceny pro prodej energie vyberte Optimalizátor spotových cen nebo použijte parametr. -
Zdroj ceny importu Jako zdroj ceny pro nákup energie vyberte Optimalizátor spotových cen nebo použijte parametr. -
Příklad použití

Nejprve vytvořte blok měřičů pro síť a také různé měřiče pro spotřebu nebo výrobu.
Pokud je k dispozici, vytvořte blok měřidel pro úložiště.

Vytvořené bloky měřičů lze poté přidat a nastavit prostřednictvím dialogu nastavení (dvojklik na funkční blok):

Použité měřiče jsou uspořádány podle instalace v budově.

Měřič spotřeby nebo hlavní měřič je často obousměrný a je nastaven jako síťový.
U ostatních měřičů musí být nastaveno, zda zaznamenávají spotřebu nebo výrobu.

Úložiště a Wallboxy mají také integrovaný měřič a zde je typ již pevně stanoven.

Přetažením měřiče na jiný měřič se z něj stane rozvaděč s podřízenými měřiči.

Na stejném principu lze vytvořit skupiny pro několik zařízení.
Na rozdíl od rozvaděče však skupina není kolektivním měřidlem.

Kromě zařízení s vlastními měřiči jsou k rozvaděči obvykle připojena i další zařízení bez měřičů. Tato zařízení jsou zobrazována souhrnně elektroměrem distribuční soustavy jako "ostatní".

Pouze v případě, že všechna zařízení připojená k distribučnímu elektroměru jsou zaznamenána vlastními měřidly, není nutné zobrazovat "ostatní", protože zůstává pouze součet nepřesností měření.