Modulo

Dělí analogové hodnoty jako celá čísla nebo desetinná čísla a vypíše zbytek dělení.

Obsah


Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Int Integer Výsledek výpočtu celých číslech
Dec Decimals Výsledek výpočtu desetinných čísel
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
V1-2 Value 1-2 Hodnota 1-2 0
Výpočet výstupů

(Int) vypíše výsledek celočíselného výpočtu a (Dec) desetinného výpočtu v odpovídajícím datovém typu.

(Int): 13 mod 5 = 3
(Dec): 13.3 mod 5.2 = 2.9