Modbus Extension

Loxone Modbus Extension je určen k integraci až 32 zařízení s rozhraním Modbus RTU.

Datasheet Modbus Extension

Obsah


Zprovoznění

Modbus Extension je navržen pro instalací do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link rozhraní k Miniserveru a také Modbus kabeláž.

Pokud jsou na rozhraní ovládaného zařízení svorky GND, je nutné je propojit se systémovými zdroji v instalaci (společný potenciál). Modbus zařízení jsou instalována v sérii a poslední z nich je zakončené 120 Ohm odporem. Jako kabelem doporučujeme použít kroucenou dvojlinku typu CAT5/6/7, popř. twisted pair kabel.

Maximální délka Modbusu závisí na přenosové rychlosti. Delší vedení má za následek nižší možnou přenosovou rychlost. Absolutní maximum je 1200 m/3937 stop.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Vložit a adresovat zařízení

Každé Modbus zařízení musí být vloženo do periferií, a to buď manuálně, nebo vložením šablony.
Pro každé Modbus zařízení na stejné sběrnici musí být nastavena jiná adresa. Ta musí být nastavena stejně na samotném zařízení i v Loxone Config.

Obecná nastavení Modbusu, jako je přenosová rychlost, stop bity a parita, musí být na všech zařízeních na stejné sběrnici nastavena stejně.

Nyní pokračujte v dokumentaci zařízení Modbus a šablon.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Modbus Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Přenosová rychlost Baudrate sériové linky Bit/s 0...2147483647 19200
Stop bity Počet stop bitů (1-2) na sériové spojení - 1...2 1
Parita Parita pro připojení Modbus.
Stop bity jsou nastaveny automaticky: 2 Stop bity pro paritu None, 1 Stop bit pro ostatní nastavení.
- - -
Timing V automatickém režimu je použito následující nastavení:
Pauza: 5ms pokud je baud rate menší než 7000bps, jinak jsou použity 50ti bitové periody.
Timeout: 1000ms
- - -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Modbus Extension

Manuál Eastron SDM630 Modbus Měřič energie 3-fázový

Datasheet Modbus Elektroměr 1-fázový

Datasheet Modbus Energy Meter 3-fázový (ukončeno)