MinMax

Blok MinMax určuje nejmenší a největší hodnotu na svých analogových vstupech a na výstupu vysílá dvě hodnoty.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Min Current minimum value Aktuální minimální hodnota
Max Current maximum value Aktuální maximální hodnota
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
V1-4 Value 1-4 Hodnota 1-4 0
Příklady použití

Následuje příklad použití bloku:

Funkční blok je vybaven dvěma hodnotami, výsledek je k dispozici na výstupech.

Vstupy (V1) a (V2) jsou analyzovány vždy, vstupy (V3) a (V4) pouze v případě, že jsou použity.
Následující příklad to ilustruje:

(V1) je zahrnuta do analýzy, použije se hodnota 0. (V4) není do analýzy zahrnut, protože není nic připojeno.

Pomocí kaskádování lze zpracovat funkční blok více než čtyř vstupů:

Od verze Loxone Config 14.5 zpracovává blok také několik hodnot na vstupu: