MinMax

Blok MinMax určuje nejmenší a největší hodnotu na svých analogových vstupech a na výstupu vysílá dvě hodnoty.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
Min Current minimum value
Max Current maximum value
Parametry

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
V1-4 Value 1-4 0
Příklady použití

Následuje příklad použití bloku:

Funkční blok je vybaven dvěma hodnotami, výsledek je k dispozici na výstupech.

Vstupy (V1) a (V2) jsou analyzovány vždy, vstupy (V3) a (V4) pouze v případě, že jsou použity.
Následující příklad to ilustruje:

(V1) je zahrnuta do analýzy, použije se hodnota 0. (V4) není do analýzy zahrnut, protože není nic připojeno.

Pomocí kaskádování lze zpracovat funkční blok více než čtyř vstupů: