Minmax

Výběr největší a nejmenší hodnoty ze čtyř vstupních hodnot.

Funkce

minmaxFunkční blok MinMax kontroluje a porovnává hodnoty na 4 analogových vstupech (AI1) až (AI4).

Na výstupu (AQmin) se bude zobrazovat nejnižší hodnota a na výstupu (AQmax) hodnota nejvyšší.

Pokud nebude na vstupu funkčního bloku MinMax přiveden jeden ze vstupů, bude hodnota na tomto vstupu automaticky 0. Chcete-li toto obejít, můžete při použití 3 vstupů zadat dva vstupy se stejným signálem / stejnou analogovou hodnotou.

Impuls na vstupu (R) vynuluje výstupní hodnoty. Ty jsou aktualizovány při první změně nějakého vstupu bloku.

Příklady

minmax příklad

V příkladu můžete vidět, jak je třetí vstup připojen ke dvou vstupům funkčního bloku MinMax. Tím bylo zabráněno, aby prázdný vstup s hodnotou 0 ovlivnil minimální hodnotu (AQmin).