Miele@home

Miele@home umožňuje integraci kompatibilních domácích spotřebičů Miele@home. Lze načítat informace o stavu, měnit nastavení a spouštět a zastavovat programy. Další informace o Miele@home naleznete zde.

Seznam podporovaných funkcí a zařízení

Pro použití je nutný účet Miele@home! Miniserver Gen. 1 není podporován. Zařízení Miele@home a Miniserver musí mít aktivní připojení k internetu.

Obsah


Konfigurace

Nastavení

Chcete-li do programu přidat Miele@home, klikněte na kartě "Periferie" na "Síťové periferie", poté na "Přidat síťové zařízení" a vyberte "Miele@home". Nebo jej můžete rychle přidat kliknutím na klávesu F5 a vyhledáním položky 'Miele'.

Ověřování

Po uložení programu do Miniserveru se musíte ověřit pomocí svého účtu Miele@home. Zobrazí se systémová zpráva s žádostí o povolení přístupu k zařízení Miele@home pro Miniserver.

Pokud se stav Miele@home po uložení do Miniserveru změní na červenou, nepodařilo se navázat spojení se serverem Miele@home.

Přidat zařízení

Pokud ověření proběhlo úspěšně, lze zařízení Miele@home přidat pomocí funkce Vyhledat zařízení v Loxone Config.

Zařízení by proto měla být zapnutá a v klidovém a připraveném stavu. To lze ověřit například v aplikaci Miele@home. Pokud je zařízení v nesprávném stavu, nemůže z něj Miniserver získat všechny požadované informace. V takovém případě se zobrazí odpovídající zpráva. Potvrďte prosím následující body a znovu spusťte vyhledávání:

 • Dálkové ovládání zařízení je povoleno.

 • Zařízení je zapnuté a dosažitelné (stav 2).

 • Na zařízení není v současné době spuštěn žádný program a žádný není v procesu ukončování/zastavování.

 • Na zařízení není vyžadován žádný ruční zásah nebo akce (např. potvrzení oznámení).

Po úspěšném přidání zařízení lze program uložit do Miniserveru. Online stav každého zařízení se poté změní na zelený.


Důležité poznámky k použití

Abyste mohli správně konfigurovat dostupná zařízení, seznamte se s jejich funkcemi a vlastnostmi. Projděte si je také v aplikaci Miele@home. Při vytváření automatizací je třeba dodržovat následující informace:

Povolení k dálkovému ovládání

Aby bylo možné zařízení vzdáleně ovládat, musí být na zařízení nastaveno odpovídající oprávnění.

Stav zařízení

Některé příkazy nemusí být provedeny v závislosti na aktuálním stavu zařízení. V takových případech vás Miniserver bude informovat prostřednictvím Stavu systému. Další informace o neúspěšných příkazech naleznete v části Příkaz selhal.

Povolení pro vzdálené ovládání

Pro úspěšné vzdálené spuštění programů musí být splněny následující požadavky:

 • Dálkové ovládání zařízení je povoleno.

 • Zařízení je zapnuté a dosažitelné (stav 2).

 • Zařízení musí být ve stavu 4 (Čekání na spuštění).

Více informací o selhavších příkazech naleznete zde: Příkaz selhal.


Příkaz selhal

Pokud se příkaz k zařízení Miele@home nepodařilo provést, Miniserver vás na to upozorní prostřednictvím Stavu systému. Pokud lze určit přesný důvod, budete o tom informováni ve zprávě. Podrobnější informace vám v každém případě poskytne aplikace Miele@home nebo samotné zařízení.

Níže jsou uvedeny některé možné příčiny neúspěšných příkazů:

 • Dálkové ovládání zařízení není povoleno.

 • Zařízení není zapnuté nebo není dostupné (vypnuté, offline, v pohotovostním režimu).

 • Zařízení se v současné době ovládá ručně.

 • V zařízení je již spuštěn program nebo se jeden program ukončuje/zastavuje.

 • V zařízení je nutné provést ruční zadání nebo akci.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Onlinestatus Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat službu Pokud je zaškrtnuto, budete informováni o stavu systému nebo prostřednictvím Cloud Maileru, pokud tato služba již není k dispozici nebo je offline. -