Měřič

Tento měřič je vhodný pro zaznamenávání spotřeby nebo dodávek různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo atd.

Hodnoty se získávají z fyzického elektroměru.

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím @Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Pokud je použit pouze tento vstup, je z něj vypočítán i údaj měřiče.
V opačném případě se používá pouze pro výstup (Pf) a uživatelské rozhraní.
0...∞
Mr Meter reading Vstup pro měřiče, které poskytují celkový údaj měřiče jako analogovou hodnotu.
U měřičů, které poskytují dílčí údaje (např. Smart Socket), musí být v nastavení bloku aktivováno relativní měření.
0...∞
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
On: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Výkon nebo tok 0...∞
Mr Meter Reading Odečet měřidel 0...∞
Rd Reading today Čtení dnes 0...∞
Rm Reading this month Čtení tento měsíc 0...∞
Ry Reading this year Čtení tento rok 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Mro Meter reading offset Hodnota je přidána k výstupu (Mr). 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Relativní měření Aktivní: Fyzický měřič posílá pouze dílčí veličiny v intervalech (relativních), blok je sečte a použije k vytvoření údaje měřiče.
Neaktivní: Fyzický měřič poskytuje vlastní celkový údaj měřiče (absolutní), funkční blok jej pouze mapuje.
-
Odečty měřičů a jednotky

Obecně platí, že fyzický měřič zaznamenává množství a přenáší hodnotu do funkčního bloku na vstupu pro odečet měřidla. Funkční blok mapuje odečet měřidla a zaznamenává pro něj statistiku.
Jednotky pro Pf/Mr lze volit nezávisle na sobě, protože hodnota na vstupu Pf se používá pouze pro výstup Pf a pro zobrazení v uživatelském rozhraní.

Pokud je vstup Pf použit samostatně, blok přebírá funkci měřiče.
V tomto případě musí být jednotky Pf/Mr vázány na hodinu a musí se shodovat ve velikosti, aby byl údaj měřiče správně vypočítán.
Příklady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg