Měřič & Úložiště

Tento měřič slouží k integraci úložiště a zaznamenává jeho úroveň, nabíjení a vybíjení.

Hodnoty se získávají z fyzického elektroměru nebo ze samotného úložiště.

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím @Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Pokud je použit pouze tento vstup, je z něj vypočítán i údaj měřiče.
V opačném případě se používá pouze pro výstup (Pf) a uživatelské rozhraní.
Mrd Meter reading Discharge Vstup pro vybíjení u měřičů, které odesílají údaje přímo jako analogovou hodnotu.
U měřičů, které odesílají pouze dílčí množství (např. Smart Socket), musí být v nastavení bloku aktivováno relativní měření.
0...∞
Mrc Meter reading Charge Vstup nabíjení pro měřiče, které odesílají údaje měřiče přímo jako analogovou hodnotu.
U měřičů, které odesílají pouze dílčí množství (např. Smart Socket), musí být v nastavení bloku aktivováno relativní měření.
0...∞
Slvl Storage level or state of charge Úroveň úložiště nebo stav nabití
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Kladná hodnota: Úložiště se vybíjí.
Záporná hodnota: Úložiště se nabíjí.
Mrd Meter Reading discharge Odečet vybití měřáku 0...∞
Rdd Reading today discharge Odečet vybití dnes 0...∞
Rmd Reading this month discharge Odečet vybití tento měsíc 0...∞
Ryd Reading this year discharge Odečet vybití tento rok 0...∞
Mrc Meter Reading charge Odečet nabití měřáku 0...∞
Rdc Reading today charge Odečet nabití dnes 0...∞
Rmc Reading this month charge Odečet nabití tento měsíc 0...∞
Ryc Reading this year charge Odečet nabití tento rok 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Mrod Meter reading offset discharge Offset odečtu vybití měřáku 0
Mroc Meter reading offset charge Offset odečtu nabití měřáku 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Relativní měření Aktivní: Fyzický měřič posílá pouze dílčí veličiny v intervalech (relativních), blok je sečte a použije k vytvoření údaje měřiče.
Neaktivní: Fyzický měřič poskytuje vlastní celkový údaj měřiče (absolutní), funkční blok jej pouze mapuje.
- -
Směr Výkonu/Toku Určuje, zda fyzický měřič poskytuje hodnotu nabíjení nebo vybíjení jako kladnou nebo zápornou hodnotu na vstup Pf bloku. - -
Maximální stav úložiště Maximální úroveň úložiště používaná pro uživatelské rozhraní 0...∞ 100
Odečty měřičů a jednotky

Obecně platí, že fyzický měřič zaznamenává množství a přenáší hodnotu do funkčního bloku na vstupu pro odečet měřidla. Funkční blok mapuje odečet měřidla a zaznamenává pro něj statistiku.
Jednotky pro Pf/Mr lze volit nezávisle na sobě, protože hodnota na vstupu Pf se používá pouze pro výstup Pf a pro zobrazení v uživatelském rozhraní.

Pokud je vstup Pf použit samostatně, blok přebírá funkci měřiče.
V tomto případě musí být jednotky Pf/Mr vázány na hodinu a musí se shodovat ve velikosti, aby byl údaj měřiče správně vypočítán.
Příklady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg