Měřič s fixní hodnotou

Měřič s fixní hodnotou je vhodný pro spotřebiče nebo výrobce s konstantním výkonem nebo průtokem během provozu.
V tomto případě může funkční blok vypočítat údaj měřiče na základě doby zapnutí.

Tímto způsobem lze s malým úsilím zaznamenat mnoho zařízení, aniž by bylo nutné instalovat fyzický měřič. Zvláště vhodná jsou zařízení, která jsou již řízena a jejichž stav zapnutí/vypnutí je znám.

Upozorňujeme, že vypočtená hodnota neposkytuje přesnost skutečného měření, protože může docházet ke kolísání výkonu zdroje i zařízení.

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S State Je-li 1, hodnota parametru (Pf) je nastavena na výstupu (Pf) a měřič je v provozu. 0/1
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Výkon nebo tok
Mr Meter Reading Odečet měřidel 0...∞
Rd Reading today Čtení dnes 0...∞
Rld Reading yesterday Čtení ze včerejšího dne 0...∞
Rm Reading this month Čtení tento měsíc 0...∞
Rlm Reading last month Čtení minulý měsíc 0...∞
Ry Reading this year Čtení v tomto roce 0...∞
Rly Reading last year Čtení v loňském roce 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Mro Meter reading offset K výstupu se přidává hodnota (Mr). 0
Pf Power rating or nominal flow Jmenovitý výkon nebo jmenovitý průtok 0...∞ 1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Nahlásit neplatný odečet měřiče Pokud je tato možnost vybrána, budete upozorněni, pokud byly zjištěny neplatné hodnoty odečtu měřidla. Například když fyzický čítač odešle nereálné hodnoty v důsledku chyb v přenosu. -