Měřič s fixní hodnotou

Měřič s fixní hodnotou je vhodný pro spotřebiče nebo výrobce s konstantním výkonem nebo průtokem během provozu.
V tomto případě může funkční blok vypočítat údaj měřiče na základě doby zapnutí.

Tímto způsobem lze s malým úsilím zaznamenat mnoho zařízení, aniž by bylo nutné instalovat fyzický měřič. Zvláště vhodná jsou zařízení, která jsou již řízena a jejichž stav zapnutí/vypnutí je znám.

Upozorňujeme, že vypočtená hodnota neposkytuje přesnost skutečného měření, protože může docházet ke kolísání výkonu zdroje i zařízení.

V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím @Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S State Je-li 1, hodnota parametru (Pf) je nastavena na výstupu (Pf) a měřič je v provozu. 0/1
R Reset Impulz: Výstupy měření jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pf Power or flow Výkon nebo tok
Mr Meter Reading Odečet měřidel 0...∞
Rd Reading today Čtení dnes 0...∞
Rm Reading this month Čtení tento měsíc 0...∞
Ry Reading this year Čtení tento rok 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Mro Meter reading offset Hodnota je přidána k výstupu (Mr). 0
Pf Power rating or nominal flow Jmenovitý výkon nebo jmenovitý průtok 0...∞ 1