Mailer

S mailerem může Miniserver odesílat e-maily pro téměř jakýkoli účel.

Cloud Mailer je e-mailová služba od společnosti Loxone, která je k dispozici zdarma po registraci Miniserveru.

Mailer vyžaduje vlastní e-mailový účet, Miniserver k tomu není třeba registrovat.

Z jednoho Miniserveru lze denně odeslat až 200 e-mailů.

Obsah


Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Použít pro systémové zprávy Pokud je zaškrtnuto, budete upozorněni na důležité informace a chyby týkající se vašeho systému Loxone. -
Monitorovat službu Pokud je zaškrtnuto, budete prostřednictvím aplikace Loxone upozorněni, pokud nebude možné odeslat e-mail. -
SMTP server Adresa SMTP serveru (např.: mail.server.com nebo 192.168.1.1:587) -
SMTP uživatel Uživatel SMTP Serveru -
Heslo SMTP Heslo k SMTP Server -
Zpáteční adresa Mailová adresa odesílatele (např.: [email protected]) -
Cílová adresa Cílová e-mailová adresa (např. [email protected])
Pro více uživatelů použijte jako oddělovač středník (;)
-
Předmět Pokud není vyplněné toto pole, nebude se zpráva vyplňovat do předmětu mailu. -
Příklad programování

Nejprve se v části Zprávy vytvoří nový Mailer:

V následujícím příkladu pojmenujeme Loxone Cloud Mailer "Spotřeba energie v tomto měsíci" a přetáhneme objekt na programovací stránku.

V nastavení služby Cloud Mailer definujeme text nebo analogovou hodnotu, která bude odeslána.
U adresy příjemce určíme, komu má být e-mail zaslán. Stačí zadat více příjemců oddělených středníky (;).
Zvolení příjemci obdrží e-mail vždy, když se změní hodnota na výstupu "Reading this month".

Pokud pro tento příklad použijete aplikaci Mailer, zadají se také údaje e-mailového účtu.

Současný Miniserver podporuje všechny šifrované servery SMTP od verze TLS v1.2.

Miniserer Gen. 1 v podstatě podporuje šifrované servery SMTP od SSL 3.0 - TLS v1.2.
Podporuje však pouze některé z takzvaných šifer.
Pokud tedy nefunguje šifrované odesílání e-mailů, měl by být použit Cloud Mailer.

V případě nízkých požadavků na zabezpečení je také možné přejít na server bez šifrování.


Přiřadit logger, mailer, caller, tracker v okně vlastností

Alternativně lze v okně vlastností různých bloků přiřadit logger, mailer, caller a tracker.
Pro to je třeba pouze vytvořit příslušnou zprávu a definovat příjemce.
Výstupem je text nebo hodnota definovaná v bloku.